Hurtig udvikling af funktionalitet er afgørende

Min oplevelse af markedet det seneste år har været, at krisen generelt har flyttet præferencen hen imod løsninger, som kan afgrænses i mindre bidder med selvstændigt og relativt hurtigt pay back. Det gælder specielt forbedringer og opgraderinger af eksisterende systemer, styrket integration samt konsolidering og forenkling på datacenterniveau, hvor en afgrænset og hurtig besparelse kan realiseres. Og bredden i de ydelser, som efterspørges, er vokset.

Med Peter Laier, Oracle

Der kan derfor ikke tales om, at særlige kompetenceområder har mistet deres aktualitet, tværtimod har jeg oplevet øget behov for specialisering og dybde til støtte for kundernes projekter og aktiviteter. Med hensyn til lidt større sammenhængende løsninger, ses de fleste opgaver lige nu på Business Intelligence området. (Red: “Business Intelligence” referer til færdigheder, processer, teknologier, applikationer og praksis brugt til supportering af beslutningstagen.)

Behov for overblik og indsigt

Business Intelligence er et område, hvor markedets interesse ser ud til at være usvækket. Det skyldes nok, at virksomhederne i det aktuelle økonomiske klima føler et ekstra stort behov for at kunne se sammenhænge og forstå virksomhedens og markedets udvikling samtidigt med, at Business Intelligence fleksibelt kan opdeles i mindre dele med specifik selvstændig værdi.

Der er her eksempler på pludseligt opståede behov, som kræver ultrakort reaktionstid fra leverandøren. Et eksotisk eksempel fra udlandet var efterårets influenza A-epidemi, hvor hurtig udvikling af funktionalitet er afgørende: Hospitalerne kan ikke vente på overblik og indblik, mens epidemien udvikler sig. I New York fik en af de største sundhedsudbydere, som driver fem hospitaler, på en uge udviklet et ”Flu Monitoring Dashboard” på toppen af deres Oracle BI Suite EE. Det nye værktøj gav ledelsen automatisk opdatering på udvikling af rapporterede influenza-tilfælde – både blandt patienter og ansatte – ligesom deres ”instrumentbræt” kunne holde informationerne op imod den generelle udvikling af epidemien.

Klima- og energibevidsthed

Strømlining og forbedring af datacentre interesserer mange kunder, fordi det giver en hurtig effekt i forhold til besparelser. Det betyder, at man som konsulent skal være skarp på værktøjer som partitionering og kompression af databaser, da man med disse værktøjer kan hente store gevinster hjem med de eksisterende investeringer. Gevinster, der både kommer i form af en bedre performance og en lavere el-regning - og dermed et lavere udslip af CO2.  

Systemværktøjer som Oracle’s Enterprise Manager til styring af den samlede IT-installation er også værd at have i baghovedet, ligesom der vil være fokus på Oracle VM til server-virtualisering.

Interessen for SOA fortsætter med at stige

Integration mellem eksisterende systemer er med til at beskytte kundernes investeringer og give dem nye konkurrencefordele i markedet. Flere og flere ser muligheder i at udvikle nye specifikke applikationer eller applikationsfunktionalitet med SOA (Red: SOA = Serviceorienteret arkitektur”: er en måde at opbygge en it-arkitektur. En serviceorienteret arkitektur stiller rammerne til rådighed for at services kan udstilles, forbruges, sammensættes og styres på en konsistent måde), fordi det oftest lader sig gøre gennem skrapt fokuserede, og dermed hurtige, implementeringsprojekter.

Som freelance konsulent ville jeg fortsat fokusere på at dygtiggøre mig i de generelle SOA metoder og værktøjer, da der her vil ligge meget arbejde i fremtiden.  Her skal man nok sørge for enten at være meget dyb (Særlige SOA komponenter, Security, specielle applikationer m.v.) eller meget bred og arbejde op mod slutbrugere med procesværktøjer og metoder. 

Sikkerhed er stadig vigtig

Det nye år kommer også til at rumme et øget fokus på sikkerhed. Både på data- og applikationsniveau. Vi oplever således en stigende interesse for implementering af produkter som Oracle DataVault og Audit Vault, der giver sikkerhed helt ned til de enkelte rækker og kolonner i databasen. Med Oracle Data Vault kan man give en administrator alle de nødvendige rettigheder til at vedligeholde databasen uden at administratoren får adgang til de gemte data.

Identity Management bliver stort på applikationsniveau. Man sikrer applikationerne via single-sign-on og central rettighedsstyring. Det giver administrative besparelser, samtidig med, at man opnår gennemsigtighed i brug af rettigheder. 

Rollebaserede rettigheder er der flere, der får øjnene op for. Med Oracle Role Manager kan en virksomhed lade bestemte rettigheder følge en given rolle. Det letter administrationen ved nyansættelser, udnævnelser og omstruktureringer, fordi rettigheder følger rollen – ikke personen. Og som altid er virksomhederne på udkig efter værktøjer, der betyder hurtighed, fleksibilitet og effektivitet.

Endelig vil jeg nævne back-up, hvor man kan øge udbyttet for kunden ved at tænke i smarte værktøjer, som f.eks. Active Data Guard. Med det værktøj kan man aktivere sin backup ved at tillade ”read-only-acces” – f. eks kan en analysetung Business Intelligence opgave køre ved hjælp af læsning af backup data. Hermed får man løst væsentlige opgaver uden at påvirke sit produktionssystem. Og man risikerer ikke, at en række samtidige, tunge analyseopgaver pludselig truer med at lægge systemet ned.

Endelig er der mange muligheder, bl.a. indenfor samarbejde og brug af sociale værktøjer i virksomheder og organisationer, svarende til dem vi og vore børn anvender i kommunikation over nettet (Enterprise 2.0). Derfor ser jeg frem til et spændende 2010.

Peter Laier, nordisk consulting chef. Ansat hos Oracle siden 1997.  Har en baggrund som leder inden for forsikrings- og oliefirmaer og har desuden været management-konsulent. Peter er uddannet civilingeniør, cand.jur. og HD.

INtf?

KonsulentNyt nr. 21, 2010: