Open Source og mod i TDC

Flemming Mahler har arbejdet i TDC-regi siden 1997. I dag er han chef for 14 medarbejdere i web-udvikling, der skaber OpasiaPlatformen – TDC’s interne CMS system.

Han startede som studenterprogrammør i det daværende DKnet/ TDC Internet. Det var dengang man skulle til at opbygge en website på dansk, og hvor TDC udbød hjemmesider til erhvervskunder. Da webbranchen blev moden, gik TDC i gang med at etablerer Opasia. I begyndelsen var det en mere klassisk tilgang med statiske html-sider, og opgaven blev at  skabe en moderne platform, bl.a. for at sikre, at re-designing ikke tog år og dage. I 2003 fandtes der CMS-systemer, og selv om markedet stadig var ungt, valgte TDC alligevel og ret modigt at gå Open Source.

Hvorfor faldt valget på Open Source? 

Reelt set var der ikke mange alternativer. Microsoft snakkede stadig frontpage, og de løsninger, der forelå, var ret stive, og hvis man skulle skabe et ungt og friskt web, skulle man stort set starte helt fra bunden. Det var også vores synspunkt, at web er en levende størrelse, og at løsningerne derfor skal være letvægts. Det duer ikke at vælge en tung og tidskrævende platform, som også er tung, når det handler om re-design. I dag er opgaven at lancere ny funktionalitet hver fjortende dag og en større omlægning af design hvert halve år.

Der findes i begge verdener folk, der forkaster alt, der ikke er gennemført i det ene eller det andet. Vi i TDC er enormt pragmatiske og går altid efter den rigtige løsning. Vi kombinerer derfor 100% kommercielt Closed Source værktøjer med Open Source løsninger.

Når vi laver teknologi-valg, er det ikke økonomien, der er driver’en. Det at køre Open Source koster måske lidt ekstra kræfter hist og her. På den anden side har vi, hvad det angår, ikke udgifter til licenser. Funktionalitet er og bliver den væsentligste faktor.

Vi har selvfølgelig gjort os en del strategiske overvejelser med hensyn til den tekniske afdelings rolle. Vi skal være brobyggere og hælde limen ud over det univers. Vi tror på, at TDC kommer til at levere en bred palet af forskellige løsninger. Og vi får aldrig nogen sinde udviklere og resourcer nok til at kunne bære hele den platform, vi er nødt til at lave. Mange af de nødvendige komponenter bliver derfor leveret af partnere, fx CSC. Vi sørger for, at designoplevelsen og brugeroplevelsen hænger sammen i en TDC forståelse, men de tekniske proble-matikker bliver nogle gange løst af partnerne. Det kunne fx være et webdrev. Og vi har evnen til at finde en partner, vi kan stå inde for.

Hvor stor er jeres hjemmeside?

I features er vi nok den brede mellemvare. Vi har de 10 %, der gør 80 % glade. Mht. trafik kommer det lidt an på, hvordan man tæller, men TDCOnline er én af Danmarks største portaler i dag, ingen tvivl om det. Opasia platformen leverer både TDCOnline.dk, TDC.dk, men også TDC.com, TDC Sverige, TDC Finland, TDC Norge og et par andre småsites. Det løber op på knap 100 millioner sidevisninger om måneden.

Hvordan er din stab skruet sammen?

Når vi er ude at rekruttere, er det typisk kandidater, der har et følelsesmæssigt engagement i det de laver. De er drevet af en faglig stolthed. For de fleste folk, vi snakker med, handler det om at komme til at lave noget spændende. Noget du kan være stolt af, noget der giver nogle faglige udfordringer. Og de overvejelser vejer meget tungere end løn og arbejdstider. Det handler om faglig stolthed og entusiasme. Seks certificeringer har aldrig gjort nogen lykkelig. Derimod er det en stor tilfredsstillelse at skabe noget selv.

Det, der er kendetegnende for mange af folkene er, at de er meget forskellige. Der er nogle, som er dybt, dybt nede, rent teknisk og har en meget faglig orienteret erfaring. Mens der er andre, der rummer det brede perspektiv. Det takler vi sådan, at vores teknikafdeling i virkeligheden er delt i to, hvor både det brede perspektiv og den tekniske dybe er lige vigtige.

Når vi ansætter, går vi ikke nødvendigvis efter en meget forudsigelig baggrund. Open Source udviklere kan være svære at rekruttere, for der er ikke en forudsigelig skoling at holde dem op imod. Det er oftest den praktiske erfaring, der er vægtskålen. Og når de er så svære at finde, bliver det vigtigt at have et godt miljø at rekruttere ind i. Det har vi.

Og så benytter vi os samtidig af konsulenter, bl.a. fra ProData Consult, hvor vi typisk har to scenarier, der gør sig gældende. Den ene handler om stringent faglig resource kombineret med faglig sparring. Vi er mandet op til det, som hverdagen kræver, men til store projekter kan det være rigtigt godt at få både et fagligt, men også resourcemæssigt indspark. Den anden situation handler om konsulenter, der er specifikt forberedte i helt nøje definerede projekter og opgaver. Vedkommende kan komme i gang relativt hurtigt, så tiden fra de træder ind af døren til de er produktive, bliver minimal.

Hvilke store opgaver venter i fremtiden?

Vi skal have opgraderet vores kerneplatform. Det betyder, at de dybeste lag i den tekniske platform skal udskiftes. Det er ikke bare at rulle en opdatering ind over. Det har mange implikationer, når man opgraderer styresystem, databaser, webservere og anden infrastruktur på én gang. Vi regner med, at det vil være nødvendigt at bygge en hel parallel driftsplatform op for at kunne sikre, at de nye komponenterne virker sammen. På et tidspunkt kan vi så slå de nye servere til, og ingen vil opdage det. Det er et spændende projekt, der kommer til at lykkes inden så længe.

Husk, at en platform som vores er at sammenligne med et Mærsk containerskib. Der er ikke noget, der hedder håndbremsevending. Det kræver, at du har is i maven og ved, at du har gjort alt, hvad du kunne. Du skal rumme en fuldstændighed sikkerhed for, at alt virker, som det skal.

Hvordan holder I styr på dokumentationen og alle de mange nye features, I lægger til jeres site?

Vi har fire kriterier, som alt arbejde vurderes efter: For det første skal det være sikkert – der må ikke være sikkerhedshuller, der kan genere brugerne på sitet eller serverne. Dernæst skal dine programmer performe ordentligt, så de ikke æder uforholdsmæssigt mange resourcer i serverne. Trejde kriterie er, at det skal være vedligeholdelsesvenligt. Hvis du fx får lavet et program, der ikke er gennemskueligt, så er det dig selv, der hænger på fejlretning og vedligeholdelse. Det betyder i sidste ende, at det ikke er dig, der får de nye og spændende opgaver. Devisen er derfor at kode så andre kan arbejde med det. Endelig er mottoet: Keep it simple!

Set i bakspejlet, var Open Source så det rigtige valg?

Der findes jo standard CMS-systemer som vi bare kan rulle ud og blive glade for. Men der, hvor vi står i TDCs infrastruktur, hvor vi skal være en slags lim mellem alle mulige forskellige heterogene platforme, der kommer internt fra og leveres af eksterne partnere, er den platform, vi kører med, det helt rigtige valg. Styrkerne ved Open Source er, at der typisk er god support på web-standarder hele vejen igennem. Når vi så skal ud at integrere med en tredje part, så er vi sikre på, at den palet, der er nødvendig for at kunne snakke med dem, er til rådighed. Det bliver derfor ikke ændret på den korte bane. Lige nu er vi ikke i tvivl om, at det er det rigtige for os.

Har du slutteligt nogle gode råd til andre, der står for at skulle træffe lignende valg?

Vær modig! Med Open Source er der er ingen leverandør at pege fingre af. Hvis du ejer en IT-platform, ejer du også det fulde ansvar for den og de beslutninger, du har taget i den forbindelse.

Hvis du har et nedbrud, så skal du kunne fikse det. Du kan jo ikke ringe til en leverandør og gøre det til hans problem.

INtf?