Berlingske i forandring

“I år har Berlingske leveret nyheder til danskerne igennem 260 år. En bedrift vi tillader os at være stolte over. Koncernen har oplevet flere op- og nedgangstider end de fleste andre virksomheder og har altid formået at finde sin vej ud af krisen. Det samme gør vi i disse år, hvor mediemarkedet er under stor forandring. De sidste år har været én lang forandringsproces, hvor vi har vendt op og ned på vante arbejdsmetoder. Ambitionen er at blive landets mest dynamiske og innovative medievirksomhed. Det seneste år har vist, at vi er godt på vej”.

Interview med  Jacob Bøegh, Berlingske Media

På Berlingske Media i kernen af København arbejder Jacob Bøegh som projektleder. Opgaven med den Open Source baserede Drupal-platform var formentlig ét af de største media-relaterede Open Source projekter i Danmark. I december sprang champagne- propperne. Et CMS, hvor huset kan publicere nyheder på alle websiderne, var færdigt. 

Jacob Bøegh blev hentet til Berlingske Media for nogle år siden. Som tidligere markedschef for digitale tjenester hos Egmont og med en stor erfaring for planlægning, udvikling og drift af web-tjenester passede hans profil rigtig godt til den opgave det blev, at skabe én af landets store platforme for websites.

Hvorfor Open Source?

Den endelige beslutning blev taget af koncernledelsen. Det havde taget lang tid at analysere behov, fordringer og ønsker. 

Beslutningen blev lidt lettere, fordi vi i huset dels havde gode erfaringer med Open Source på 7 - 8 mindre sites samtidig med at vi på daværende tidspunkt havde nogle udfordringer med vores eksisterende CMS. Det lå også i tiden, at der skulle ske noget nyt. Det er ikke nogen hemmelighed, at branchen er presset, og at det derfor er nødvendigt at nytænke. Vi var dog ikke skråsikre på valget af Drupal.

Vi servicerer et højt besøgstal og mange sidevisninger i det daglige og befinder os samtidig i et marked, hvor der lige pludselig kan opstå et heftigt tryk på vores sites. Når Danmark fx vinder VM i håndbold, eller når der opstår banebrydende events på verdensplan. Lige der ligger udfordringen, og derfor også bekymringen. Og de kritiske områder findes både på software, servere og på folks egne computere. Alle tre områder kan blive flaskehalse. Serverne er sådan set det letteste. Man kan ofte smide nogle flere hestekræfter ind der. Så det ender tit med at handle om softwaren.

Man skal selvfølgelig være meget opmærksom på, om den software man vælger rent faktisk rummer de muligheder, man stiller op som forventning. For hvis det ikke gør det, risikerer man i sin tilpasning at bevæge sig så langt væk fra den oprindelige software, at man i virkeligheden lige så godt kunne have bygget det selv fra bunden. Og så bliver vedligeholdelsesarbejdet alt for stort. Det er en balance, vi hele tiden prøver at bevæge os i.

Selvfølgelig havde vi at gøre med den størrelse, at it-chefer er tilbøjelige til at vælge tryghed. Siger man ikke, at der aldrig er blevet fyret nogen for at vælge Microsoft? Men her i huset er vi heldige at have en modig koncernledelse, der ser i andre retninger end de traditionelle.

Hvor lå vanskelighederne i forbindelse med Open Source?

Vi havde jo som sagt gjort nogle erfaringer. Så vi var egentligt relativt teknisk sikre på, at det kunne fungere. Og vi vidste, at redaktionerne var glade for at arbejde med modellen. Programmørerne var også glade, og de vidste, at vi ville kunne lave de ting, vi gerne ville. Så der, hvor opmærksomheden blev lagt, var dels, om systemet kunne klare spidsbelastningsøjeblikkene og dels, hvordan vi skulle håndtere ikke at have en leverandør. De to ting tog tid.

Men i december blev der festet. Det var en stor, stor fornøjelse at køre den sidste af de store sites over på Drupal-platformen. Og det var en stor lettelse at slippe for alt det bøvl, vi havde haft med det gamle system. Redaktionen skulle selvfølgelig lige opleve, at det var blevet bedre. Her er vi nede i helt dagligdags faciliteter. Hvor mange klik skal du fx bruge for at få lagt en artikel ind på nettet? Hvor hurtigt publiceres den på sitet?

Hvem i Berlingske Media udtænker de nye features?

Her kan man ikke blive ansat som krystalkugle. Ideerne kan komme mange steder fra. Netop nu er vi i gang med en større innovationsproces. Alle i huset er involverede i, hvordan vi kan blive bedre og mere interessante. Det er en fornøj-else, at der er så mange ideer og forslag. Nu skal de kvalificeres, og mon ikke det hele munder ud i et utal af spændende opgaver til mig og mine kolleger i it-afdelingen. 

Hvad med økonomien i forbindelse med Open Source?

Det spillede selvfølgelig ind, men det var ikke det, der gjorde udslaget. Open Source er ikke gratis. Jeg mener at kunne huske, at vores analyse kom frem til en økonomisk besparelse på ca. en tredjedel.  Den åbenlyse fordel er, at vi nu har et system, der passer til huset. Vi har fået det præcis, som vi gerne vil have det.

Vores site skal selvfølgelig vedlige-holdes, ligesom der er løbende tilpasninger. Det, jeg sidder og iagttager er, at vi oplever, at tingene lykkes for os, og at det virker, som vi havde håbet på.

Det nye er også at vi i it-gruppen er dem, der skal være med til at tjene penge til huset. Ingen tvivl om det! Nu ligger bolden hos os. Vi er flyttet fra at være en bisætning til at være forretningskritiske. 

Så for at opsummere fordelene ved Open Source, så kan du være med til at påvirke den software, du arbejder med, samtidig med at du kan lave dine egne tilpasninger. Det har været ultimativt vigtigt og nødvendigt for at kunne gennemføre vores strategi. Det havde vi ikke i samme grad  kunne gøre med en leverandør, som jo i praksis var alternativet.

En anden fordel ved Open Source er, at vi har nemmere ved at tiltrække programmører. Det er ikke så sjovt at arbejde med et stort tungt system, hvor man ikke kan ret meget. Så nu har vi et gladere, teknisk personale. Med Drupal er vi både blevet dygtigere, og det er blevet sjovere.

Er du Open Source-religiøs?

Blandt programmører og teknikere er der nok en større grad af folk, der er lidt religiøse omkring Open Source, men det oplever jeg ikke særlig tydeligt blandt dem, jeg omgiver mig med. Man kan arbejde med mange forskellige systemer og platforme.  Det vigtigste er, at det er sjovt og godt og fleksibelt. Det kan der godt være systemer, der er, selv om man har betalt for dem. Der er nok stadig en grad af oprørsfornemmelse i forbindelse med Open Source, men paletten er blevet noget bredere, bl.a. med Google, som jo i virkeligheden snart er en af de største spillere. Jeg oplever det ikke som det var i starten, som en religiøs bevægelse.

KonsulentNyt sluttede interviewet af med at spørge, hvordan Jacob Bøegh og hans team kan være en inspiration for andre?

Det er svært at sige. Men der var rigtig, rigtig mange der holdt vejret sammen med os – og nu hvor det er lykkedes med et projekt af denne størrelse, bliver det jo spændende at følge med i, hvad der så sker.

Den åbenlyse succes, vi nu oplever med Open Source, har selvfølgelig indvirkning på andre og nye beslutninger om hvilke platforme, vi skal arbejde med i fremtiden. Man kigger i lidt flere retninger end de sikre. Det bliver spændende.

Det er vigtigt for os at så mange som muligt deltager i Open Source. Fordi det, der kan gå allermest galt i denne her satsning er, at den community, der er omkring vores platform, dør ud. For så kunne vi komme til at stå med en platform som vi skal vedligeholde 100 % selv. Strategisk er det derfor vigtigt, at så mange som muligt, er med på ideen. Størrelsen skal holdes levende. Vi bliver glade hver gang vi hører, at der er et mediehus, der har valgt Drupal.

INtf?