Eagle projektet & sharepoint

Torben Alstrup arbejder som ProData-konsulent for Dong Energy. En solskinsdag besøgte vi ham på kontoret i Fredericia, hvor han stolt viste rundt. Torben er synligt begejstret for stedet, og ikke mindst opgaven, han deltager i.

For nærværende arbejder Torben som systemudvikler i Eagle-projektet. Projektets formål er at bygge ét selvdokumenterende IT-system, der tilvejebringer validerede, godkendte og sporbare driftsdata ud fra et veldefineret godkendelsesflow. Og så er Torben i øvrigt sharepoint fan!

85/15-strategien

Med 85/15-strategien tager Dong et stort skridt. I dag bliver 85 procent af DONG Energy’s el og varme produceret med fossile brændsler – hovedsageligt kul. Nu er der sat et mål: I løbet af de næste 30 år vil Dong Energy reducere udledningen af CO2 pr. produceret kWh til 15 procent af det nuværende niveau. 

Mindre kul – mere vind

For at begrænse CO2-udledningen, er der truffet beslutning om at reducere Dong Energy’s kulfyrede kraftværkskapacitet med 25 procent. Samtidig er udviklingen af kulfyrede kraftværker stoppet, ligesom det bliver planlagt at ombygge nogle af de resterende kulfyrede kraftværksblokke til biomasse.

Fra naturens hånd har Dong Energy fået tildelt store mængder vindressourcer. DONG Energy er i dag markedsleder inden for udvikling og opførelse af havvindmølleparker.

Men tilbage til Torben og hans Eagel

”Vi anvender Silverlight, WCF og .NET, Oracle Database og Oracle Datawarehouse, og Business Objects til at udvikle systemet og som agil udviklingsmetode er der dømt  SCRUM.” Opgaverne passer Torben perfekt. Han er uddannet civilingeniør i datateknologi og har siden starten af 90’erne arbejdet med systemudvikling - primært administrative systemer med flere samtidige brugere. 

Siden 2002 har han udelukkende arbejdet med Microsoft teknologier, herunder .NET framework, MSSQL, ASP.NET, Sharepoint og Silverlight.

Sharepoint rocks!

Når talen falder på Sharepoint lyser Torben op som en sol. ”Jeg er stor fan af teknologier fra Microsoft, og er specielt begejstret for Sharepoint. Ved Dong Energy har jeg bl.a. anvendt Sharepoint til en portalløsning, der giver et overblik over vindmølleparker og turbiner. Der er integration til GIS og bagvedliggende produktionssystemer. Tidligere har jeg arbejdet med systemudvikling af en projekt-portefølgestyringsløsning baseret på netop Sharepoint, som i dag bl.a. anvendes af LO, Kbh. Kommune, Kræftens Bekæmpelse og Region Sjælland.” 

Det var da også hans begejstring for Sharepoint der gjorde, at Torben i oktober 2009 tog en uge til Las Vegas for at deltage i en Sharepoint-konference. 

Pingviner

Over 7.000 Sharepoint-entusiaster samlet på ét sted var noget af en Paradis for Torben, der griner lidt, når han fortæller om, hvordan hele hotel- og konferenceområdet var fyldt med Sharepoint-pingviner. Alle var nemlig udstyret med en ’mulepose’ med program, vejledninger m.m. Området sydede af nysgerrighed og lysten til at vide mere om Microsofts nye flagskib. Inden afrejsen havde Torben booket sig ind på 5 - 7 specielle sessions om dagen, der specifikt handlede om systemudvikling. Det var de mere tekniske indslag, der også fik proceskonsulenter og forretningsfolk, der ikke er vant til at programmere, til hurtigt at fortrække sig. Alle deltog dog først i et samlet forum, hvor fokus helt specifikt var på de brugermæssige forbedringer Sharepoint havde undergået.

Selv om Torben tog afsted alene og på eget initiativ mødte han, sjovt nok, nogle af de folk, der også i dag arbejder med og er ansvarlige for Sharepoint på Dong. Det har betydet at der nu findes en fælles referenceramme til alles glæde, og han fortæller videre, at han ser frem til at Dong Energy en dag, indenfor en forhåbentlig nær fremtid, skifter over til den nyeste version af Sharepoint.

Inden så forfærdelig længe bliver det muligt at booke sig ind på den næste Sharepoint-konference i år 2011. Torben ved, at han tager af sted igen, for én gang til at dygtiggøre sig i Microsofts hurtigst-sælgende flagskib.

INtf?