Synergier i millionklassen

Med flere end 60 IT-projekter indenfor det sidste år er JN Data 

en kogekedel af rationaliseringer og effektiviseringer for den finansielle sektor. Projekterne løses ofte ved hjælp af konsulenter udefra.

Erik Borg er den afdelingsleder hos JN Data i Silkeborg, der har fingeren på pulsen, og det får han om muligt endnu mere brug for i de kommende år, hvor der oprustes kraftigt i medarbejderantallet – og formentlig ikke uden at konsulenter kommer i spil. 

“Vi var 220 mand i JN Data, da vi startede som Nykredit og Jyske Banks IT-driftsselskab for otte år siden”, fortæller Erik Borg. “Nu kommer der flere til i form af overtagne medarbejdere fra BEC, SDC og Bankdata, så vi nu er på 430 medarbejdere og i 2013 kommer op på 550 og servicerer et lige så eksplosivt antal filialer i det ganske land.”

Synergi i sammenlægning

“Man kan sige, at forretningsideen i JN Data var og er, at hvis man sammenlægger to organisationer, hvor der sidder 30 medarbejdere i hver for at drifte IT-systemer, så kræver det ikke 60 mand at drive systemet, når man lægger dem sammen. Det kræver færre mennesker og har dertil nogle åbenlyse fordele omkring knowhow, infrastruktur, teknologi og hele den sikkerhedsskal, der omkranser hvert eneste finansielle IT-systemhus. Så det var ideen, da Nykredit og Jyske Bank i 2002 gik sammen om at oprette JN Data”

Fra syv til tre driftscentre

“Ideen virkede, og i disse tider hvor finanssektoren ikke blot har fokus på teknologiske udfordringer og vigtigheden af at have de bedste IT-systemer, men også på at bruge pengene rigtigt, så er det oplagt at JN Data vokser. Hvorfor have fem forskellige driftscentre, hvis man kan have ét. Sådan bliver vi nu også driftscenter for Bankdata, SDC og BEC imens Nordea og Danske Bank står tilbage med de to andre driftscentre for den danske finanssektor, med IBM som partner.”

Synergier i millionklassen

“Vores mål er at opnå en samlet økonomisk gevinst gennem synergier på et trecifret millionbeløb årligt. Men det er ikke bare besparelser. Det er at imødegå det nødvendige stigende fokus på fremtidige IT-systemer.  Så det giver os en position, hvor de ting vi arbejder med, virkelig skal flytte sig.” 

The Cloud

“Det er på projekterne,  vi bruger konsulenter. Vores drift af eksisterende systemer er ret forudsigelig og jævn med de øgede datamængder, der nu engang hører sig til. Det er udviklingsprojekterne, der især trækker konsulenter ind”

Fremtidens decentrale infrastruktur 

“Noget af det vi skal arbejde med i fremtiden er cloud-teknologi. Vi arbejder med et projekt, vi kalder fremtidens decentrale infrastruktur”, hvor alt ultimativt er online og virtualiseret, for så behøver man ikke at have de tunge, omkostningskrævende maskiner stående ude på skrivebordene. Den enkelte medarbejder kan principielt have en håndholdt enhed. 

Fremtidens decentrale infrastruktur bliver det største projekt af sin slags, måske i Europa, men i hvert fald i Danmark!”

Optimering, konsolidering og virtualisering 

“I det hele taget bliver der en masse teknologier, der smelter sammen med hensyn til hjælpeværktøjerne. Der er ikke nogen områder, der ikke bliver kigget på. Overordnet kan man vel sige optimering, konsolidering og virtualisering. Det er hovedtemaerne for de næste år indenfor finanssektoren og dermed hos os.”

Understøtter udvikling og brugere

Erik Borg er fuldt bevidst om JN Datas rolle som driftscenter. Det er ikke her, man udvikler columbusæg, men det er her, man hjælper med at udklække dem og bringe dem i ordinær drift. JN Datas rolle er at få tingene til at køre 24/7/365.

“Helpdesk har for eksempel Nykredit hos sig selv, mens Jyske Banks helpdesk er her hos os. Og med hensyn til udviklingsafdelinger, så er de primært i organisationerne, ligesom det nye BEC og SDC udviklingsselskab N:FIT står for nyudviklede produkter i mens driften overlades til os. Men når der udvikles nye produkter i organisationerne for at fremme deres konkurrenceevne, bliver vi involveret, og så har vi et projekt. Et mere af slagsen.”

Konsulenter skal tænke forankring

Det er Erik Borgs ansvar, som den overordnede ansvarlige for JN Datas projekter, at vurdere behovet for konsulenter og at ansætte dem. Han lægger vægt på langvarige samarbejdsrelationer, gerne fra projekt til projekt, og det kræver en lille tilvænning af konsulenternes tankegang, fortæller han:

“Situationen er lidt anderledes her i vores verden. Vi gennemfører projekter, der kun påvirker os selv, men vi gennemfører også projekter der påvirker vore kunder., og så igen projekter, der påvirker vore kunders kunder – som BEC, SDC og Bankdatas medlemsbanker. Vi har et medansvar hele vejen.”

JN Data holder af hverdagen

“Det at vi arbejder med mange forskellige organisationer og slutbrugere betyder, at forankring – at systemet fungerer i hverdagen ude i det yderste led – har endog meget stor betydning. Så hvor man som projektleder er vant til at leverancen er færdig, når systemet kører, så er det hos os yderst vigtigt, at leverancen først ses som afsluttet, når systemet er integreret og anvendes i det yderste led. Det er noget især projektlederne skal holde sig for øje, for det er anderledes i forhold til andre IT-projekter.”

Værdiskabende konsulenter

“I det hele taget er vi et lukket kredsløb, fordi vores selskab dels ikke skal tjene penge til vores ejere (der jo samtidig er vores kunder), dels fordi vi har høje krav til sikkerhed og funktionalitet. Og altså også disse flertallige slutbrugere, der kommer fra forskellige organisationer, hvor man har gjort tingene på sin egen måde hidtil.”

“Som konsulent her skal man have mod til at være ærlig. Man bliver aldrig fyret for at sige sin mening og være ærlig, for i sidste ende handler det om, at leverancen fungerer i praksis. Så når vi starter på et samarbejde med en ny konsulent, kigger vi ikke på hvor mange lignende virksomheder, han eller hun har været hos, men hvor meget værdi hans eller hendes projekter har skabt for andre virksomheder. Om det fungerede.”

Fakta om JN Data:
JN Data blev etableret af Jyske Bank og Nykredit i 2002, hvor man sammenlagde driften af IT og samlede de to koncerners 220 medarbejdere i Silkeborg. 

JN Data har udfyldt sin rolle så godt, at antallet af finansielle driftscentre er indskrænket fra 7 til 3. Ifølge ordførende direktør for Jyske Bank har finansielle virksomheder brugt mere udviklingskapacitet på lovgivnings- og sektorkrav, end på bankvæsen. Derfor er der brug for eksterne organisationer, der kan opsætte og drifte systemer der opfylder kravene, så de finansielle virksomheder kan koncentrere sig om bankvæsenet.

INtf?