Klar, parat, test!

Hvad sker der af nye ting hos HP

Test af dagens IT-systemer er et spørgsmål om at have sin vidensbase i orden og være parat til at leve op til dagens krav om blandt andet konstant test under en agil udviklingsmodel.Vi har talt med Solution Architect, Software and Solutions - HP, Roland Møller, som kommer med en melding om status for test af software og systemer i dagens IT-landskab. 

 

Med Roland Møller, Solutions Architect

 

Roland Møller fortæller, at i takt med, at agile projektmodeller bliver stadig mere udbredte, så er test i højere grad forandret fra at være en disciplin i slutningen af en projektleverance til at være en mere konstant indsats hele projektet igennem. Det kræver efter hans mening helt bestemte kvaliteter af projektdeltagerne, der skal have en proaktiv holdning til netop den konstante testfase og i mange tilfælde et dybere kendskab til de bagved liggende teknologier. Roland Møller siger:

- Der er i den sammenhæng  ved at komme mere vidtgående test-løsninger til landet, hvor man i en og samme ombæring kan teste både enkelte dele (services, komponenter med mere) såvel som end-to-end, BPM og forretningstransaktioner. Det har været udbredt i USA i noget tid. Dagens IT-landskaber er nemlig heterogene, hvilket medfører, at man ofte skal have mere styr på hele arkitekturen som tester, så man kan følge og teste en transaktion hele vejen gennem systemet.  Derfor er viden om teknologierne, der er brugt i systemarkitekturen, en vigtig del af en projektdeltagers bidrag til test af systemet. 

Han nævner som problem i dagens heterogene systemer, at test af de enkelte komponenter hver for sig ikke nødvendigvis afslører fejl. Han nævner et eksempel, hvor et system havde været i produktion i fjorten dage uden, at nogen havde opdaget, at der ikke kom ordrer igennem systemet. Det viste sig at front-end-systemet  sendte transaktioner med forkerte login-oplysninger til SAP-systemet, som derfor bare afviste dem. Så hver for sig virkede systemerne, men ikke sammen. Og den traditionelle funktionstest på grænsefladesnittet fangede ikke den type fejl. 

Virtuelle komponenter i testmiljøer

En anden tendens, der er på vej her i landet, er virtuelle komponenter i testmiljøer, hvor omgivelserne til et system under test (AUT) simuleres.  Det er der flere årsager til. Dels er det både besværligt og dyrt at sætte et komplet testmiljø op, som ligner det aktuelle produktionsmiljø. Der skal både være licenser og tilstrækkeligt med  systemressourcer til at kunne køre testmiljøet. Dels kan der ofte kun køre en test ad gangen i et testmiljø. Ønsker man flere test samtidig, skal der flere testopstillinger til, som igen koster yderligere tid, penge og ressourcer. Endelig er der testdata. Tester man i et produktionslignende miljø, så skal testdata ligne de ægte data.

- Ved at simulere omgivelserne til et system under test, så er det meget nemmere og hurtigere at få en testopstilling op at stå. Er det for eksempel belastning af et ordresystem, der testes, er man jo bare interesseret i, at databasen svarer og ikke nødvendigvis, hvad den svarer.  Det er ret simpelt med de nye typer løsninger at skrive en virtuel database, ESB, webservice eller lignende. Og de kræver ikke licenser eller videre hardware-ressourcer, siger Roland Møller.

Man kan sammenligne metoden med en testbænk til en bilmotor. Her sætter man motoren eller dele af den op og forsyner den med el, brændstof og luft. Og det kan man tilmed gøre, inden resten af bilen er færdig. Han siger videre:

- Her i HP ser vi globalt en hastigt stigende interesse for at opsætte virtuelle testmiljø, og vi satser dertil på software, der kan gøre test lettere og hurtigere end gængse manuelle testmetoder. Jo mindre tid der skal bruges til alt det praktiske omkring en testsituation, jo mere tid kan der bruges på at gøre selve projektet bedre.  

De pragmatiske kunder

Roland Møller fortæller videre, at kunderne i dag er langt mere pragmatiske end før. Det vigtige er, at de forretningscentrale funktioner er i gang. Om der lige er et hjørne af for eksempel hjælpefunktionerne, der ikke virker, er mindre kritisk. Der er også meget stor spredning i traditioner for test mellem de forskellige virksomheder. Der er alt fra traditionel brugertest af grænseflader til transaktionstest. Det betyder for Roland Møller, at kvalitetskontrolfunktionerne i en virksomhed er under forandring. Han siger:

- Denne rolle er i dag relateret til virksomhedens forretning, og det betyder flere ting. Dels skal der være styr på systemernes arkitektur og forretningsmæssige prioritet, dels skal der være kontrol over de forskellige testdiscipliner. Test af sikkerhed og belastningstest outsources tit. Han fortsætter: 

- Også konsulentrollen skifter i disse agile tider, og det er i realiteten tilbage til de gamle dyder med at tænke i kvalitet og have styr på hele arkitekturen og hele tiden have sikkerhed i baghovedet.


Roland Møller, 44 år, har mere end 20 års IT-erfaring. De første 10 år med drift, udvikling og test i discipliner som udvikling, projektledelse og ledelse. Har praktisk projekterfaring i forskellige roller fra brancher som Finance, Pharma og Defence mm. 

INtf?