Interview med Tore Fribert, delprogramleder for teknik på Sundhedsplatformen, Region Sjælland.

For 100+ millioner kroner teknik

Region Sjælland har shoppet hardware for millioner for at kunne opgradere sygehusene til Sundhedsplatformen. Installationer af teknisk gear, IT-infrastruktur og kringlede indkøbsprocesser er hverdagskost for delprogramleder Tore Fribert.

Interview med Tore Fribert, delprogramleder for teknik på Sundhedsplatformen, Region Sjælland

Når læger og sygeplejersker i Region Sjælland ved udgangen af 2017 trækker i kitlen på regionens sygehuse, vil mødet med og behandlingen af patienter blive dokumenteret i det nye, fællesregionale IT-sundhedssystem. Derfor skal computere, skærme, scannere, printere, digitale patientarmbånd og meget andet teknisk udstyr være købt ind og konfigureret, når Region Sjællands fire sygehuse, psykiatrien, sygehusapoteket og fem selvejende institutioner tager Sundhedsplatformen i brug i november næste år.

Ansvaret, for at teknikken spiller til den tid, hviler især på ProData-konsulent Tore Fribert. Han har siden maj 2016 været ansat som programleder for den tekniske del af Region Sjællands såkaldte egenleveranceprogram, der er den del af Sundhedsplatformen som Region Sjælland og Region Hovedstaden hver især skal sikre er på plads. Egenleverancen dækker både over uddannelse, implementering, applikationer og teknik, der knytter sig til Danmarks største IT-sundhedsprojekt. 

“Min opgave er at gøre alt isenkram klar på hospitalerne. Teste om det virker, og om det kan kobles til Sundhedsplatformen, om det lever op til kravene fra software-leverandøren og så videre. Det er konkrete opgaver med kortsigtede mål, men samtidig en del af et stort, kostbart og komplekst projekt. Det er meget spændende at være med til at teste teknikken,” fortæller Tore Fribert.

Intet er overladt til tilfældighederne. Som eksempel er det vigtigt, at alle pc-skærme er minimum 23 tommer, for at Sundhedsplatformen fungerer godt på dem.

Langsomme indkøb og mange holdninger

Inden Tore Fribert blev hyret ind som teknisk delprogramleder, stod han i spidsen for at bygge infrastrukturen til Sundhedsplatformen. En opgave, der blev overgivet til Region Sjælland, og som handlede om at bygge selve platformen til IT-projektet - det vil sige at få datacentre, netværk, servere, datalagring og så videre til at fungere.

Regningen for at få teknikken til at glide til Sundhedsplatformen løber op i over 100 millioner kroner.

I den forbindelse har Tore Fribert stiftet bekendtskab med kringlede indkøbsprocesser gennem EU-udbud og SKI-aftaler (Statens- og Kommunernes Indkøbscentral, red.), hvilket har betydet, at indkøbsprocessen kan tage op imod et år. Derudover er et samarbejde mellem to instanser i det offentlige ofte en speget affære:

“Det var svært at sparke infrastrukturprojektet i gang. Du har to kæmpe organisationer, der indgår i en kompleks governancestruktur, og som hver især har mange interessenter med holdninger til IT, drift, program og så videre. Så det var op ad bakke, indtil folk rent faktisk begyndte at arbejde sammen på tværs af lederlag. Men så snart vi havde defineret scopet, gik det fint,” siger han.

Læren fra Hovedstaden

Infrastrukturprojektet giver i dag Tore Fribert den fordel, at han kender mange af de folk, der arbejder med dele af Sundhedsplatformen i begge regioner – alt fra udbudsjurister til mellemledere. Derudover har Region Sjælland den fordel, at Hovedstaden allerede er gået i luften med Sundhedsplatformen på to hospitaler, Herlev og Gentofte, og snart også implementerer den på Rigshopitalet. Tore Fribert siger:

“Vi bruger i høj grad deres erfaringer, og jeg holder faste møder med min pendant i Hovedstaden, så vi undgår at lave de samme fejl. En del ting er ret lavpraktiske. For eksempel er jeg nu forberedt på, at selvom vi laver et kort over, hvor alle pc’erne befinder sig på hospitalerne, så viser erfaringen, at efter en måned står de fleste pc’er et nyt sted. Den slags udfordringer giver jeg videre til mine projektledere og forsøger derfor at facilitere kontakt mellem dem og folkene i Hovedstaden. Her er det en kæmpe fordel, at jeg har halvandet år i bagagen fra arbejdet med Sundhedsplatformen, for jeg kender mange at folkene i forvejen.”


3 erfaringer du giver videre

  1. Det vigtigste er et godt samarbejdsklima mellem de to regioner; dét at få skabt fælles forståelse af, hvordan projektet skal køres og designes helt ned på projektleder og arkitektniveau.
  2. Tæt kommunikation er vigtig.
  3. Samarbejdet med Epic, der er leverandør af softwaren til Sundhedsplatformen. Vi kunne her trække på Epic’s erfaring med andre kunder.

Blå bog:

Navn: Tore Fribert
Alder: 49
Udd.: Cand.merc
Titel: Delprogramleder for teknik på egenleveranceprogrammet til Region Sjælland

Andre projekter/IT-leder jobs: TopDanmark, NNIT, Saxo Bank

INtf?

KonsulentNyt nr. 43 2016: