Interview med Morten Fenger, projektleder, Sundhedsplatformen, Region Sjælland.

Relationen er alfa og omega

Projektleder Morten Fenger har brugt det sidste halve år på at bryde siloer ned og bringe folk tættere sammen. For en fælles regional drift af Sundhedsplatformen kræver stærkt makkerskab. 

Interview med Morten Fenger, projektleder, Sundhedsplatformen, Region Sjælland

To organisationer er sjældent ens. Det viste sig heller ikke at være tilfældet, da Morten Fenger i april i år skulle bistå med at få drift, support og teknik af Sundhedsplatformen i Region Sjælland til at køre.

Selvom Morten Fengers arbejde har handlet om at køre Region Sjælland i stilling til det nye IT-projekt, som først går i luften på de sjællandske sygehuse i løbet af det næste års tid, har dét at få samarbejdet med Region Hovedstaden været den største – og mest spændende – udfordring:

“Det her setup, hvor folk fysisk sidder langt fra hinanden, men er en del af samme virtuelle organisation, har været enormt interessant at være med til at bygge op. Og sværere end jeg troede. Folk kommer fra forskellige verdener, så der har skulle slibes kanter af for at få samarbejdet til at fungere. Så jeg har især arbejdet for at bringe folk tættere sammen; at få det relationelle og menneskelige til at glide. Det er en af mine kæpheste som konsulent,” siger Morten Fenger.

Respekt for alle evner

Som projektleder har Morten Fenger gjort brug af sit consulting mindset, hvor det især har handlet om at få folk med forskellig faglighed til at tale samme sprog.

“Specialisterne er meget fokuserede på deres egen verden. De er hamrende dygtige til et eller andet hjørne af et felt, mens jeg som generalist trækker på netop den kompetence, at jeg ved lidt om det, de alle sammen sidder med. Derfor kan jeg også facilitere en proces, som bringer dem tættere i forståelsen af hinandens arbejde.”

I årene forud for arbejdet med Sundhedsplatformen har Morten Fenger været med til implementere et nyt økonomisystem i regionen. Derfor kendte han i forvejen til arbejdsgange og organisationsstruktur i Region Sjælland. Alligevel har det overrasket, hvor omfattende projektet med Sundhedsplatformen er.

“Projektet er så stort, at det er svært at danne sig et samlet overblik over det. Nogen har fokus på implementering, andre på det tekniske og andre på selve Sundhedsplatformsprogrammet. På den måde opstår der nemt siloer, og her er det vigtigt som leder at få koordineret arbejdet på tværs af de forskellige fagområder.”

Puslespillet med at samle regionen under én fælles IT-platform har dog ikke sløret Morten Fengers blik for den fornemste opgave som leder.

“Alle skal føle, at der er respekt omkring det, de laver, og at der er en god stemning. Det er alfa og omega.”


3 erfaringer du giver videre

  1. Skab gode relationer mellem folk.
  2. Koordinér arbejdet på tværs af alle siloer i organisationen.
  3. Etablér og nå mål for projektet.

Blå bog

Navn: Morten Fenger
Alder: 43
Udd.: Cand.it fra IT-Universitet
Titel: Projektleder
Tidligere projekter/arbejdsgivere: KPMG, Region Sjælland og Nordania Leasing

INtf?

KonsulentNyt nr. 43 2016: