Interview med Tom Q. Jørgensen, program manager.

Det er et genialt system

Sundhedsplatformen, Danmarks største IT-projekt indenfor sundhed, afløser 30 store systemer og ensarter patienthåndtering på Sjælland. Et genialt projekt, siger Region Sjællands Program Manager.

Interview med Tom Q. Jørgensen, program manager (gennem ProData Consult)

50.000 beskrivelser af hvordan man skal behandle alt fra brækkede ben til blodpropper er reduceret til 12.000 i Region Hovedstaden og Region Sjælland. De samme vejledninger, den samme journal og det samme system resulterer i, at det bliver nemmere at flytte personale mellem sygehuse og regioner og at optimere yderligere over tid. Sundhedsplatformen er det dyreste IT-sundhedssystem i Danmark, men folkene bag regner med, at alle fordelene betyder, at pengene er hentet ind igen omkring 2022.

”Det er et genialt system, og de skulle være startet på det for mange år siden. Man kan kun håbe, at det bliver så stor en succes, at man indfører det i hele Danmark. Danmark er ikke større, end at det giver god mening at have det samme system,” siger Tom Q. Jørgensen, der er Sundhedsplatformens Program Manager hos Region Sjælland.

Udover at afløse 30 store systemer er der adskillige hundrede mindre systemer, som Sundhedsplatformen også eliminerer. Det betyder, at omkostningerne til at drive sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland falder drastisk. Arbejdsgange bliver simplere, da man ikke skal integrere med så mange systemer - og patientsikkerheden øges. Der er integration til flere hundrede medicinske systemer – blodbank, operationsstuer m.m. – i et samlet system, hvilket reducerer risikoen for at miste data eller blande patientinformation sammen – og data er tilgængelige med det samme.

Udlånsaftaler sikrer viden

Men inden man når dertil, skal Sundhedsplatformen udrulles i Region Sjælland - og det burde blive en mere smertefri operation, end den der er foregået i Region Hovedstaden, som af naturlige årsager ikke havde erfaringer at trække på, da de gik i gang. Ifølge Tom Q. Jørgensen er Region Sjælland en sund og struktureret region, og målet er, at udrulningen af Sundhedsplatformen skal være så ens som muligt for alle sygehuse på trods af, at det sker over et stort geografisk område. For at sikre dette har man lavet regionale implementeringsgrupper med egen implementeringskoordinator.

Kommunikation, uddannelse, parathed og teknik koordineres ud til de enkelte sygehuse via den enkelte implementeringskoordinator. For Sundhedsplatformen kommer regionens sygehuse til at fremstå som ét sygehus med mange enheder.

”Der er lavet aftaler, hvor Region Sjælland låner personale ud til Region Hovedstaden, så de lærer af processen og vender tilbage med vigtig viden til Region Sjællands udrulning,” fortæller Tom Q. Jørgensen.

Parallelt med udlånsaftalerne kører et stort uddannelsesscenarie, hvor Tom Q. Jørgensens team sender cirka 20.000 personer igennem kurser i løbet af 2017 for at sikre, at alle er klædt bedst muligt på til det nye system. Også denne del af projektet har høj prioritet, så der vil blive fulgt tæt op på, om personalet rent faktisk gennemfører kurserne.

Styr på udrulningen

Den helt store udfordring bliver dog, hvad der skal ske med patienter, når systemet rulles ud. Der vil være en forperiode på 14 dage, hvor sygehusene er i højt beredskab, og 4-6 uger bagefter hvor beredskabet er ekstremt højt. Selve konverteringen og opstarten tager kun to dage, hvor alarmberedskabet er højt. I modsætning til implementeringen hos Herlev og Gentofte Hospital er systemet oppe at køre nu. Serverkomplekset og driften er sat op, og Region Sjælland er i gang med design af serverne, som forventes at være på plads i løbet af første kvartal 2017. Der er også godt styr på, hvad der står af hardware på de enkelte afdelinger - evt. nødvendigt udstyr købes i feb-maj næste år. Til sidst udfører Tom Q. Jørgensens team en såkaldt technical dress rehearsal, hvor man sikrer, at al klinisk personale kan logge ind på hver eneste afdeling i regionen.

Leder og lobbyist

Det var ikke tilfældigt, at Tom Q. Jørgensen blev program manager på Region Sjællands del af projektet. Projektledere, der har styr på ledelse, står højt på Region Sjællands ønskeliste til eksterne ressourcer, og det har Tom. I tillæg har han også mange års erfaring både som kunde og leverandør til det offentlige, bl.a. fra Indenrigsministeriet og Rigspolitiet. Pondus der bidrager til, at han kan holde tøjlerne stramt på et komplekst og meget stort projekt med mange interessenter og en forretningsteknisk hardcore teknikdel. Og så er der meget politik.

”Det kræver meget lobbyarbejde og bearbejdning af områder. Fremdrift her måles anderledes end andre steder. Der er meget fokus på, at det politiske system er vidende om, hvad der foregår. Jeg skal vise, at jeg får mange beslutninger gennemført. I stedet for bare at allokere budgetter, skal jeg vise, at jeg bruger pengene som planlagt. Der er mange interessenter med mange forskellige holdninger, så det er sindssyg god læring,” siger Tom Q. Jørgensen, der har en bachelor i psykologi. Han fortsætter:

”En ting er lærebøger, noget andet er at se reaktioner, når folk står i pressede situationer. Deres baggrunde spiller ind i deres arbejde, og det er vigtigt at tage hensyn til dette for at give alle en oplevelse af, at de er med i et spændende projekt. Gør man det, vil de gå den tak ekstra for at nå målet – og at få dét til at ske, er en fantastisk følelse.”


Fakta om sundhedsplatformen

  • Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder kroner og erstatter 30 store IT-systemer og hundreder mindre
  • Cirka 44.000 sygehusansatte og cirka 2,5 millioner borgere skal gøre brug af det nye sundhedssystem
  • Frem mod 2018 indføres Sundhedsplatformen på samtlige sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland
  • I maj 2016 kom Herlev og Gentofte Hospital som de første på systemet

Blå bog

Navn: Tom Q. Jørgensen
Alder: 56
Udd: Civilingeniør, HD, Amrk. udd. i programledelse på Minneaoplis/St. Paul University. Bachelor i psykologi med speciale i ledelse
Titel: Program manager, Region Sjælland

INtf?

KonsulentNyt nr. 43 2016: