De skal føle sig som en del af en samlet plan

Christian Jaspers, interim direktør.

Hvad arbejder du med lige nu?

I Bolighed.dk, der vil gøre det nemmere og mere gennemskueligt at være boligejer i Danmark, arbejder vi løbende med nye funktioner til brugerne. Det er et datadrevet website, hvor du som boligejer kan få mange oplysninger om boliger til salg, og boliger, der måske er til salg – som er vores eget produkt, hvor du kan teste markedet for din bolig. Du kan også se den anslåede værdi for alle boliger, der ikke er til salg, tjekke markedstemperaturen, forhandlingsstyrke mellem køber og sælger, indeks for mest attraktive beliggenhed og meget mere.

Hvordan sikrer du vidensdeling i teamet?

Vi bruger Jira som grundværktøj, hvilket betyder at alle kan følge med i hele projektet og samtidig holde fokus på deres egne opgaver. De ti mand på holdet er alle konsulenter og har prøvet mange forskellige værktøjer, men Jira passede bedst til vores case.

Vi kan strømline hele workflowet og dele det op i featureudvikling, improvements osv. Vi har fuld historik i en fælles platform, hvor vi kan assigne opgaver, køre sprint og i det hele taget arbejde agilt med Scrum-terminologi og -metodikker. Man kan vælge, om man vil styre det løst eller meget stringent og efter bogen. Vi har valgt en light-version med både vidensdeling og processtyring, men med plads til selvorganisering i teamet. Det giver de bedste resultater. Ulempen ved Jira er, at det kan sindssygt mange ting. Man må investere tid og ressourcer i at bruge det rigtigt, uddanne og træne folk og insistere på, at alle bruger programmet. Det har taget to-tre måneder at nå dertil, hvor vi kunne køre ren Jira – også mentalt. Ligesom med al mulig anden IT, sker tingene ikke af sig selv, men det er også en styrke, at du er tvunget til at arbejde på en anden måde, end du plejer. Først var jeg lidt skeptisk overfor Jira, men programmet integrerer både bredt og dybt, og jeg synes, det er den investerede tid værd.

Hvordan udveksler i viden i hverdagen?

Når behovet er der, bruger vi stand-ups, som også er en del af Scrum-pakken, samt ugentlige sprint planning/review-møder. Derudover anvender vi Slack, som integrerer med Jira. Vi har forskellige kanaler eller chatfora, som vi videndeler i, hvor alle kan følge med. Al Jira kører i sin egen kanal gennem Slack, men vi har også andre kanaler som ’Ideas’, ’General’ og en en-til-en chat ved specifikke opgaver. Slack er et godt supplement til Jira, der sikrer løbende operationel vidensdeling, f.eks. hvis ting driller, der er en bug, filer skal uploades osv.

Hvilke udfordringer står du med i forhold til at dele viden?

Den evige udfordring, når det gælder vidensdeling: alle skal ikke have alle detaljer om alt. Men alle skal være med på den overordnede strategi. De skal føle sig som en del af en samlet plan og vide, hvad vi vil med projektet. Som med alt andet, er det en balance. Nogle gange lykkedes det godt, andre gange bruger man for meget tid på systemet og for lidt på arbejdet.

Hvad er det mest interessante aspekt af vidensdeling for dig?

At give teamet optimale forudsætninger for at løse opgaverne bedst muligt, så de får mest ud af ressourcerne og ikke skal vente på hinanden. Hvis mit team har det rigtige niveau af viden og delagtighed i tingene, får jeg også gladere folk. Samtidig er det selvfølgelig også sjovt at være med ombord på et projekt som Bolighed, der er et nytænkt, disruptive produkt, der dækker et hul i markedet. 

INtf?

KonsulentNyt nr. 42 2016: