Efter fusion: Nok landets bedste konsulenthus

ProData Consult er gået sammen med Raft Consulting.

ProData Consult er gået sammen med Raft Consulting for at føje stærke forretningskonsulenter til puljen af dygtige IT-konsulenter. Dermed bliver virksomheden et af landets stærkeste konsulenthuse.

Interview med CEO Søren Rode og COO Claus K. Rasmussen

Hovedkontoret ligger stadig på Stamholmen i Hvidovre, men en væg er blevet væltet for at få plads til 30 nye kolleger. Fusionen øger nemlig ProData Consults medarbejderstab til 90 administrative medarbejdere og fastansatte konsulenter – og mere end 700 freelance-konsulenter ude hos selskabets kunder. Dermed er ProData Consult tæt på at være landets største leverandør af forretnings- og IT-konsulenter – og den markant største leverandør til finansindustrien. Claus K. Rasmussen, tidligere direktør i Raft Consulting og nu COO i ProData Consult, siger:

”Vi har en fælles vision for virksomheden om at levere noget unikt: Vi vil være en stærk fullservice-leverandør og bygge videre på de gode synergier, der ligger i kombinationen af Rafts branchespecialiserede forretningskonsulenter og ProDatas mange erfarne freelancekonsulenter.”

To stærke virksomheder i samme båd

Fusionen giver dog meget mere end synergi. De to virksomheder komplementerer hinanden fra de to ledergrupper og medarbejderkultur til fokus på kvalitet. Derudover henter ProData Consult selv en stor del af sin samlede omsætning inden for nogle af de samme områder, som Raft har specialiseret sig i.

“Vi er to stærke virksomheder, der sætter os i samme båd og bliver Guldfireren i stedet for at kæmpe om, hvem der skal være nummer 1 og 2,” siger COO Claus K. Rasmussen.

Før fusionen var Raft Consulting et specialiseret konsulenthus med konsulenter inden for finanssektoren og andre brancher, hvor industrividen, forretningsprocesser og IT går hånd i hånd. Men set i lyset af at kundernes IT-behov bliver mere og mere komplekse, giver det god mening at fusionere med ProData Consult, der har en unik evne til at matche kundernes efterspørgsel på erfarne IT-konsulenter.

Det nye ProData Consult

Begge konsulenthuse har haft deres bedste år nogensinde i 2015: ProData vækstede med 10 % og Raft med 33 %. ProData Consult har en større portefølje nu, så det alene sender væksten op i år. Det er dog kvalitet og ikke vækst, der skal drive udviklingen. Adm. direktør Søren Rode fortæller:

”Raft og ProData komplementerer hinanden godt, hvilket resulterer i dybere viden og bedre kvalitetsydelser til kunderne.”

Mange fusionerede virksomheder formår ikke at indfri forventningerne, hvilket ofte skyldes, at fusionen er et forsøg på at redde to pressede selskaber. Det er ikke tilfældet her. Søren Rode understreger, at begge virksomheder uden problemer kunne have fortsat alene:

”Her er der tale om to stærke virksomheder, som står endnu stærkere sammen. Det gør en stor forskel. Vi siger ikke folk op – vi ansætter flere.”

En anden fordel ved fusionen er, at der kan sættes turbo på internationaliseringen. Den har været en god forretning indtil nu, men Søren Rode ser et stort potentiale, som ProData Consult kan indfri med virksomhedens forstærkede ledelse og flere ressourcer.

Endnu bedre service for konsulenter

At Raft bringer fastansatte branchespecialister ind i virksomheden, er ikke ensbetydende med at ProData Consult gearer ned for freelancekonsulenter. Tværtimod. Virksomhedens fundament er fortsat at have et stort antal IT-udviklere, testere og projektledere tilknyttet på freelancebasis. Søren Rode siger:

”Reelt var over 80 % af Rafts konsulenter også freelancere, så vi får en større volumen i det hele taget – og fordi vi er blevet større, kan vi skabe tættere relationer til vores konsulenter og yde endnu bedre service.” 

Med branchespecialisternes viden bliver ProData også en bedre sparringspartner for freelancere, der kan få rådgivning om trends inden for de forretningsområder, virksomheden har specialiseret sig i. Og en større virksomhed betyder en bredere palette af projekter, der igen leder til spændende opgaver og mulighed for kompetenceløft for tilknyttede konsulenter

Fusionen er en opgradering

Det nye ProData Consult har en stor viden om kundernes verden, der bl.a. byder på stærke forandringsrelaterede krav: sektorlovkrav skal implementeres, kunderne skal forholde sig til kompetenceløft, redundant IT, behov for omstilling af forretningsmodeller og et stærkt konkurrencemiljø, hvor dele af industrien er voldsomt udfordret.

”Fusionen er den opgradering, der gør, at vi kan imødekomme kundernes behov og derigennem sikre, at de bliver i stand til at konkurrere optimalt,” siger Claus K. Rasmussen.

ProData Consults fokus på internationalisering er endnu en facet af den opgradering. Adm. dir. Søren Rode forklarer:

”Det er vigtigt for kunderne, at vi har de nyeste erfaringer, både teknisk og forretningsmæssigt, og dem får vi blandt andet uden for Danmarks grænser. Vi kan f.eks. levere konsulenter, der lige har stået for en Basel lll-implementering i Tyskland, eller den nyeste Big Data-løsning i Polen, hvilket er en stor fordel for vores kunder.”

Unikke fordele for kunder

Internationaliseringen er langt fra den eneste fordel, konsulenthusets kunder får ud af fusionen. Gennem kvalitetsrådgivning og -ydelser kan ProData Consult fungere som kundernes betroede rådgiver. De brede IT-kompetencer kombineret med den dybe erfaring fra de fastansatte specialister giver unikke fordele og en mere komplet leverandør.

”Vores fastansatte konsulenter er nogle af branchens dygtigste. De holder os skarpe på, hvor brancherne er på vej hen, hvilke produkter vi skal have, og hvordan vi understøtter kundernes forretning bedst muligt,” siger Claus K. Rasmussen.

Dermed bliver vigtig viden forankret i virksomheden, hvilket også klæder account managers bedre på til at skabe værdi: Frem for kun at spørge, hvad den enkelte kunde har brug for, kan ProData Consult levere tungere og mere branchespecialiseret sparring.
Claus K. Rasmussen fortsætter:

”Vi har interesse i at udvikle os sammen med kunden. Jo bedre vi forstår kundens verden, og jo bedre kunden forstår, hvordan de kan bruge os som muskler og hjerne, jo bedre samarbejde får vi, og jo mere værdi kan vi generere.”

Ønsker skarp profil

Den største udfordring for virksomheden nu er at fastholde visionen, for begge ledere er enige om, at der er mange fristelser.

”Man kan samle alt det guld op, der ligger på gaden, men noget er måske bedre at lade ligge, hvis du vil have en skarp profil i markedet,” siger Claus K. Rasmussen.
Søren Rode fortsætter:

”Vi skal være tro mod vores value proposition – både i forhold til kunder og konsulenter. Alt nyt vi leverer, skal gøre os stærkere på kerneforretningen.” 

INtf?

KonsulentNyt nr. 42 2016: