Om Consumerization.

Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere

Consumerization handler om meget andet, end om hvilken smartphone medarbejderne kan og må tage med på jobbet – og kan konsulenter lære af opfindsomme medarbejdere og krævende kunder, så ser fremtiden endog meget lys ud. 

Oprindeligt er Preben Mejer uddannet boghandler, men det er ikke helt skævt at betegne ham som en af nationens første fremtidsforskere – men vel at mærke ikke af den musselmalede slags, der spår om tendenser inden for boligindretning og charterferiens fremtid. Ekspertisen er derimod skarpt vinklet mod tendenser og anvendelse af ny teknologi – en praktisk funderet ekspertise, der bl.a. resulterede i, at han stiftede en af landets første pc-leverandører og siden TDC Internet.

I dag er Preben Mejer blandt meget andet bestyrelsesformand for Innovation Lab, og han forudser, at it i de kommende år vil blive en stadig mere omfattende – men også lettere anarkistisk – del af vores private og professionelle liv.

– Der er flere drivere i smart computing, som er den fjerde store bølge inden for praktisk computeranvendelse, og som bl.a. analysevirksomheden Forrester Research mener vil fordoble værdien af den samlede it-branche inden 2020. Smart computing handler groft sagt om, at næsten alle de genstande, vi anvender eller omgiver os med, bliver i stand til at bære eller generere data. Et af de første og synlige skridt er f.eks. smartphones, som altid ved, hvor du er – og som du inden for kort tid også vil kunne bruge til at betale med i stedet for kort og kontanter, ligesom du også vil kunne anvende dem til at bære alt fra patientdata til loyalitetspoint, og hvad ved jeg. Det åbner en masse muligheder, også for it-branchen, forklarer Preben Mejer.

Lær af flybilletterne

Det giver oplagte muligheder for, at virksomheder skaber et langt mere fingranuleret billede af f.eks. forbrugs- og bevægelsesmønstre. Men udfordringerne er dels at indsamle data effektivt, dels at organisere og sortere dem, så de bliver praktisk anvendelige. Udviklingen vil også åbne døren for en masse nye forretningsmodeller, der beror på opdaterede data en masse. Det kan transformere virksomheder og måske endda hele brancher i stil med den udvikling, som flybranchen har gennemgået. 

– I gamle dage kostede en flybillet i store træk det samme fra den blev sat til salg, og til indtjekningen lukkede – og så måtte flyselskabet i øvrigt krydse fingre for, at man havde ramt en pris, som folk ville betale. Men i dag sælger du jo flybilletter efter noget, der mest af alt minder om en slags modificeret auktionsprincip. Billetprisen ryger op og ned som en funktion af de aktuelle data, som selskabets systemer har til rådighed om f.eks. den aktuelle efterspørgsel og den vægtede risiko for, at man må sende flyet af sted med et antal tabsgivende tomme sæder, siger Preben Mejer.

Lær af krævende kunder – og anarkistiske kolleger

Han forudser, at fremtidens forretningsmodeller og prissætning i langt højere grad – som med flybilletterne – vil udvikle sig i en ekstremt minutiøs dialog mellem virksomhed og kunder. Samt at kunderne har en forventning om at kunne få svar på alt, uanset tid og sted. 

– Tidligere slog du måske op i et katalog eller på nettet, før du tog frakken på og gik ud af døren for at bruge penge på et produkt eller en oplevelse. Men i dag forventer folk i stigende grad at kunne finde svar på alt, når de står på gaden. Hvilket jo er en logisk konsekvens af, at vi er online overalt. Man kan sige, at vores måde at bruge nettet på går fra en online- til en ’onSite’-mentalitet. Men udviklingen går ikke blot i retning af stadig mindre enheder, der via deres konstante forbindelse til cloudbaserede tjenester kan mindst det samme som det gamle stationære skrummel af en desktop-pc. Brugerne er også langt mindre imponerede og autoritetstro, end de har været før, og det stiller krav til udviklere, konsulenter og it-ansatte.

– Ofte koges consumerization ned til, at folk vil kunne tage deres iPhone med på jobbet. Men det er en grov forenkling af et fænomen, der stikker langt dybere. Grundlæggende handler det jo om, at du i dag ser en voksende brugergruppe, som er fuldstændig uforfærdede over for teknologi og har deres helt egen holdning til, hvordan man bruger den. De ser i hvert fald ikke it-medarbejdere som alvidende autoriteter, understreger Preben Mejer.

Masser af apps på hjerteafdelingen

Undersøgelser viser, at næsten hver femte professionelle it-bruger i dag tilhører denne særligt fremmelige kategori. Men Preben Mejer understreger, at de ikke nødvendigvis er identiske med superbrugere, ”der jo – sådan lidt karikeret – er velafrettede medarbejdere, der har læst manualen og været på kursus, så de kan opdrage nye kolleger i, hvordan man bruger systemet rigtigt,” som han udtrykker det. I fremtiden bliver de virkelig nyttige it-brugere nemlig medarbejdere, der selv finder på nye måder at anvende teknologien til at klare opgaverne.

– Jeg var f.eks. to dage i praktik på Skejby Sygehus’ hjerteafdeling, hvor jeg til min store forbløffelse – midt imellem vanvittigt kostbart, højteknologisk medicinsk udstyr – så læger og sygeplejersker købe apps til deres smartphones, som gjorde dem i stand til at udføre arbejdet smartere, mere sikkert eller mere effektivt. Hvad skal man stille op med den slags anarkisme? Man får jo ikke rigtig noget ud af at undertrykke det, som man måske ville have gjort i gamle dage. Det ville såmænd nok heller ikke være muligt. I stedet bør man bruge den slags opfindsomhed som det, det er; Nemlig en kæmpe fordel og en potentiel ressource, konstaterer Preben Mejer.

Crowdsourcing på kantineniveau

I stedet for – på klassisk vis – at fokusere på, hvordan medarbejderne skal anvende teknologien, bør it-afdelingen nemlig i stedet sørge for hele tiden at lytte med og finde ud af, hvordan brugerne i praksis anvender deres enheder og løsninger – og sørge for at sprede de gode idéer i organisationen. Samtidig med at man tager hånd om sikkerhed, almen vejledning og best practice. 

– Har du 5-10 medarbejdere, som går deres egne veje og finder på smarte løsninger, er det reelt det samme som at crowdsource virksomhedens processer med henblik på at identificere de bedste løsninger og procedurer. Her behøver ikke engang være tale om højteknologi, men bare om praktisk implementering af eksisterende teknologi, mener Preben Mejer og nævner et eksempel fra et amerikansk hospital, hvor sygeplejerskerne af egen drift var begyndt at fotografere sår med et lille digitalkamera, før de lagde bandage på patienterne på skadestuen.

– På den måde slap man for at bryde bandagen op, når der efterfølgende kom en læge og ville se nærmere på skaden. Det var reelt en ganske lille ulejlighed at tage billederne og kostede ikke noget – men proceduren sparede en masse tid – og patienterne slap for ekstra smerter og ubehag, siger Preben Mejer.

I den forstand vurderer han, at også konsulenter kan drage stor nytte af den ’innovative comsumerization’. Nemlig ved at indsamle gode erfaringer, sætte dem i system – og implementere dem i vertikale løsninger.

– I fremtiden tror jeg, at it kommer til at række endnu dybere ned i de enkelte vertikaler. Vi vil opleve en vækst i løsninger og kompetencer, som ikke blot er tilpasset helt specifikke brancher, men som også kan håndtere real-time data mining af de enorme datamængder, man indsamler. Det giver også nye muligheder for de konsulenter og virksomheder, der formår at tilpasse sig, mener Preben Mejer.

 

INtf?

KonsulentNyt nr. 28, 2012: