Interview med Simon Mørup-Petersen, Konsulentchef, Oracle.

Oracle prædiker simplificering i 2015

Sørg for, at din it kompleksitetsreducerer og ikke kompleksitetsforøger din kundes forretning. Det er i grove træk Oracles enkle opskrift på succes de næste mange år frem. KonsulentNyt har taget en snak med den danske konsulentchef og bedt ham om at uddybe simplificeringsdagsordenen.

Interview med Simon Mørup-Petersen, Konsulentchef, Oracle.

Som alle andre med en hverdag i IT-verdenen, forudser Oracle også, at fremtiden kommer til at stå i de digitale forretningsforstyrrelsers tegn. Det vil sige, at velkendte brancher og virksomheder i stigende grad bliver nødt til at omlægge deres nuværende praksis til helt nye forretningsmodeller, som ofte hviler på brugen af nye teknologier – ellers er der andre, der gør det og stjæler markedet.

I denne nye virkelighed er hastighed en nøgleparameter. Hastighed målt i den mængde tid, det tager at idéudvikle, hastighed målt i den mængde tid, det tager at produktudvikle, og hastighed målt i den mængde tid, det tager at få varerne på markedet. Time to market har altid været essentiel for en virksomheds konkurrenceevne, men når man smider teknologitrends som Big Data, mobilitet, social computing, cloud computing og Internet of Things ind i matrixen, rammer man mere eller mindre præcist den tilstand, der hersker i mange virksomheder i dag: forvirring grundet i en voldsom kompleksitetsforøgelse.

Fra den mindste byggesten til de store sammenhænge fokuserer Oracle derfor på at gøre business- og it-verdenen mere simpel, forklarer konsulentchef i Oracle Danmark, Simon Mørup-Petersen.
“Alle prædiker simplificering lige i øjeblikket. Man er en helt, hvis man kan være med til at tage kompleksitet ud af kundens forretning, fordi det frigør tid, ressourcer og penge til innovation. It kan være en business enabler, hvis det er med til at simplificere. Men it kan også være en business disabler, hvis det skaber forvirring og bidrager til uigennemsigtighed,” siger han.

Engineered Systems

Simon Mørup-Petersen forklarer, at situationen for mange it-afdelinger i dag er, at de gennem den udmarvende finanskrise har fået flade eller direkte skrumpende budgetter fra år til år.

“Der er en tommelfingerregel, der siger, at 60-70 pct. af en virksomheds it-budget udelukkende går til at vedligeholde systemerne. Der ligger ikke nogen udvikling i den omkostning; det er penge brugt på at holde lamperne tændt, ikke andet. Det, vi oplever, er, at der er et enormt fokus på at drive de 60-70 pct. ned, så en større del af budgettet går til it-projekter, der kan være med til at flytte virksomheden fremad,” siger Simon Mørup-Petersen og binder en sløjfe til Oracles opkøb af Sun Microsystems i 2010.

“Der var lidt forvirring dengang, for hvordan skulle Suns hardwarefokus og Oracles softwarefokus spille sammen? Men opkøbet viste sig at være første skridt i retning mod en større grad af simplificering, fordi vores hardware og software i dag er født sammen. Den hardware- og softwaresammensmeltning kalder vi Engineered Systems.”

Oracle Engineered Systems er baseret på chips fra Intel, men består ellers udelukkende af Oracle-komponenter og indeholder bl.a. deres Big Data Appliance-, Exadata Database Machine-, Exalogic Elastic Cloud-, Exalytics In-Memory Machine- og ZFS Storage Appliance-teknologi.

“Første skridt for os i forsøget på at simplificere var designet af Engineered Systems og en mere standardiseret infrastruktur. Næste skridt er at trække Engineered Systems-platformen op i skyen, hvilket kun vil gøre systemet endnu mere simpelt at arbejde med,” siger Simon Mørup-Petersen. “Oracle’s cloud-løsninger er baseret på Engineered Systems, så teknologien er præcis den samme som i kundernes datacenter.”

Integrationsopgaver i vente

Oracle leverer som bekendt mange af byggeklodserne til virksomhedernes it-løsninger. Selvom Engineered Systems er populære, så sælges der fortsat meget klassisk software og hardware, og derfor er det virksomhedernes interne eller eksterne konsulenter, der står for at kitte det samlede it-miljø sammen.

Har du nogle gode råd til de danske it-konsulenter, når de skal forsøge at ruste sig til fremtiden?
“De skal først og fremmest være på toppen af den nyeste teknologiske udvikling. Kundernes tilfredshed med den software, de køber af Oracle, får de først, når de anvender softwaren korrekt. En version 10 af et produkt er ikke den samme som en version 12. Der er en masse funktionalitet, som kræver, at man holder sig selv ajour med de seneste opgraderinger,” siger Simon Mørup-Petersen.

I et mere forretningsudviklende spor forudser han, at der opstår en masse muligheder for konsulenterne, i takt med at it rykker mere og mere ind i virksomhedernes kerneforretning og tilhørende beslutningsprocesser.

“Vi ser ofte, at virksomhederne vælger en best-of-breed tilgang, hvor de eksempelvis har Salesforce CRM, SAP til finans og Oracle HCM Solution til HR. Det skaber en masse integrationsopgaver, hvilket i sig selv udgør en niche i markedet. Men igen, det handler om at holde sig opdateret. Det teknologiske landskab ændrer sig hele tiden, og jeg kender ikke engang detaljerne i vores nye løsninger endnu. Men jeg er sikker på, at der nok skal opstå en masse integrationsmuligheder fremadrettet.”

Superstjernekonsulenter

Simon Mørup-Petersen forudser også, at der – qua it’s bevægelse fra kælderen og ind i kerneforretningen – vil blomstre helt nye roller og funktioner op, som måske nok kræver tilvænning, men som til gengæld kommer til at udgøre arenaen for morgendagens superstjernekonsulenter.

“Lad os tage marketing som et godt eksempel. Big Data kommer til at spille en stor rolle inden for marketing i fremtiden, fordi en marketingdirektør altid vil være interesseret i at betale færre penge for at komme tættere på den helt rigtige kunde. Jo mere relevante kunderne er, jo mere værdi har de. At nå frem til den kunde kræver ikke bare meget kraftige analytics-værktøjer. Det kræver også, at man er i stand til at løfte sig ud over datamodellerne i Big Data og omsætte dem til noget, en marketingdirektør kan forstå. Hvis man evner det, står man virkelig stærkt i markedet, og den plads er, så vidt jeg ved, endnu ikke taget,” siger Simon Mørup-Petersen.

Finansielle restriktioner kommet for at blive

Udover simplificering er Oracles helt store overskrift for 2015 cloud. Cloud computing var før eller siden slået igennem som en mere fleksibel og omkostningseffektiv måde at købe og forbruge it-services på, men teknologien accelererede under finanskrisen, fordi cloud bærer en automatisk besparelsesdagsorden i sig.

“Under krisen er rejsebudgettet blevet mindre, der er indført restriktioner på indkøb, og udskiftningscyklussen på corporate pc’er er steget. Når vi på et tidspunkt vender tilbage til et vækstscenario igen, så skal man ikke tro, at virksomhedernes finansielle restriktioner bliver rullet tilbage. De har jo fundet ud af, at de kan spare gode penge ved at skære ned overalt. Cloud passer perfekt ind i den rationaliseringstankegang. Men har derudover også potentialet til at ændre en virksomheds arbejdsgange og forretningsmodel,” afslutter Simon Mørup-Petersen. “Derfor vil cloud også fortsat være en stor driver i Oracle i 2015.”


Rejsen til skyen

Tre 2015 Oracle-fokusområder

  • Oracle SaaS. Forskellige cloud-applikationer (eksempelvis inden for marketing, service og salg) indeholder bl.a. social computing-, mobil- og analytics-funktionalitet og hjælper virksomheder med at sætte turbo på deres time to market samt indgå i mere værdifulde kundedialoger
  • Engineered Systems og PaaS. Med Oracle PaaS kan man med klik på en tast eksempelvis gøre en eksisterende Oracle ERP-applikation mobil til iOS og Android – uden at skrive en eneste linje kode
  • Big Data og realtidsdataanalyse. Teknologi, som både kvalificerer og underbygger businessbeslutninger i realtid, men som også hjælper med at få øje på nye forretningsmuligheder ved hjælp af Oracles Big Data-teknologier
INtf?

KonsulentNyt nr. 38, 2015: