Mobilitet er meget mere end anvendelsen af laptops, smartphones og tablets i en  organisation.

Introduktion til mobil arbejdsstyrke

Internet, smartphones, tablets, apps, selvbetjening, trykfølsomme skærme...

Mobilitet er meget mere end anvendelsen af laptops, smartphones og tablets i en
organisation. Mobilitet er et ændret mindset, der belønner de hurtige, agile og fleksibelt tænkende, og som udgør en hjørnesten i udviklingen af en mere
moderne virksomhedspraksis.

Med en engelsk vending kan den mobile bølge, der har skyllet hen over hele verden gennem de sidste små 10 år, måske bedst beskrives som mind-blowing. Det er svært overhovedet at huske, at der fandtes en tid før smartphones, tablets og konstant billig – hvis ikke gratis – internetadgang. Men det gjorde der.

Privatpersoner og virksomheder kunne ganske vist ringe og sms’e til deres netværk, men telefonen var stadig en relativt simpel kommunikationskanal. Men i 2007 skete der noget. Før da havde forskellige producenter såsom Nokia, Ericsson og BlackBerry alle eksperimenteret med telefoner, der kunne gå på nettet og tilgå e-mail. Men brugerfladerne var kluntede, og brugerne tog derfor ikke rigtigt teknologierne til sig.

På en konference i januar 2007 trådte Steve Jobs frem foran hele verden og introducerede Apples første iPhone. Den var banebrydende af flere årsager. For det første var det en smartphone bygget op omkring software. Alle konkurrenternes telefoner tog udgangspunkt i telefonens hardware – inklusive de obligatoriske og pladskrævende tastaturknapper. Men iPhone bestod kun af en stor skærm, som man så betjente med fingrene via en helt ny form for touch-teknologi. Kort efter introducerede Apple iPhone 2 og Apple App Store og dermed hele det økosystem af apps, som siden har lagt fundamentet for al teknologisk mobilitetsinnovation. For det andet var iPhone enormt nem at bruge sammenlignet med alternativerne på markedet dengang. iPhone gjorde det sjovt at interagere med sin telefon, og når noget er sjovt at bruge, bruger man det som bekendt mere.

Boost af produktiviteten

I takt med at internetadgangen blev bedre og billigere med årene, anskaffede flere og flere mennesker sig smartphones. En meningsmåling foretaget af YouGov i januar 2014 viste eksempelvis, at tre ud af fire danskere i dag har en smartphone. For de 18-49-årige i undersøgelsen var forholdet helt oppe på ni ud af 10. Denne store udbredelse af smartphones på consumer-markedet begyndte langsomt at brede sig til virksomhederne.

Tidligere var praksis i en virksomhed, at en ny medarbejder som det første fik anvist sin corporate-mobiltelefon og corporate-computer. Men den form for kontrol trives den nye generation af arbejdskraft – ofte betegnet som Generation Y – meget dårligt med. De vil gerne have frihed til selv at bestemme, hvilken enhed de ønsker at arbejde på. Til gengæld betaler de ofte tilbage ved at være online anywhere anytime. Denne mere fleksible form for arbejde, hvor man med de rette enheder og en hurtig internetadgang sagtens kan udføre sit arbejde, uanset om man befinder sig hjemme, på kontoret i Ballerup eller på et hotel i Beijing, har betydet et enormt løft i produktiviteten. Derfor finder man heller ikke mange virksomheder i dag, som klynker over de nye mobile muligheder og de sikkerhedshovedbrud, der følger med; de har for længst indset, at en mobil arbejdsstyrke er en ekstremt effektiv arbejdsstyrke.

Redefinering af arbejds-processer

I 2010 skete der igen noget afgørende for mobilitetsmarkedet og igen var Apple hovedarkitekten. Lige siden de tidlige 80’ere og op gennem 90’erne og 00’erne havde forskellige producenter markedsført rå udgaver af tablet-computere. Meget rå og af samme årsag heller ikke vellykkede. Det var først, da iPad blev lanceret i 2010, at tablet-computeren vandt bred udbredelse, fordi den ligesom iPhone kombinerede brugervenlighed med en verden af skræddersyede apps, som gav den enkelte mulighed for selv at definere anvendelsen. Hvor iPhone understøttede en verden, der på grund af internettets udbredelse automatisk blev mere og mere mobil, var iPad i mange henseender med til ikke bare at understøtte en igangværende udvikling, men også redefinere mobilitet. Med Ipad som brohoved begyndte flere virksomheder simpelthen at få øjnene op for nye måder at arbejde på, og i dag har tablet-computere generelt været med til at automatisere, effektivisere og lette hverdagen for tusindvis af mennesker på tværs af brancher. For en god ordens skyld skal det siges, at ligesom det var tilfældet med mobiltelefonproducenter i tiden efter, at iPhone blev lanceret, har mange tablet-producenter siden iPads fødsel også lanceret produkter, der som minimum tager kampen op mod “originalen” – både målt på pris, design og funktionalitet.

Tabere og vindere

Markedet for mobilitetsløsninger har dikteret en helt ny dagsorden – både i erhvervslivet generelt og internt i IT-branchen. Gigantiske spillere på IT-markedet omstillede sig aldrig eller omstillede sig for sent til en mere mobil verden og har i dag i bedste fald tabt markante markedsandele, som det kommer til at tage mange år at hente tilbage igen. I værste fald har det betydet deres fald fra den globale IT-elite.

I virksomhederne har omstillingen til en mere agil organisation på tilsvarende vis været med til at definere vindere og tabere på hver sin side af den mobile kridtstreg. Vinderne har allerede implementeret mobile løsninger i deres IT-infrastruktur og dermed gjort deres ansatte i stand til at arbejde hurtigere og mere effektivt. Taberne hænger fast i forældede forestillinger om, at deres virksomheder sagtens kan klare sig uden mobilitetsløsninger, og at det er for dyrt og/eller usikkert at omlægge sine arbejdsprocesser til en mere mobil praksis. Intet kunne være mere forkert. Større virksomheder i dag har ganske enkelt ikke råd til ikke at have en kortsigtet og langsigtet mobil strategi, der er i stand til at facilitere nye og bedre arbejdsprocesser.

Hop ombord på det mobile tog

Betragtet med konsulentbriller er den mobile revolution en stor mulighed for at hoppe ombord på et tog, der bare vil fortsætte med at buldre afsted i de næste mange år fremover. Udviklingen af skræddersyede apps til meget specifikke formål er et område i vækst og skriger på fortsat nytænkning, i takt med at flere og flere virksomhedstyper og forbrugere udstyres med mobile enheder. Mobile enheder, der om bare et år eller to sandsynligvis vil indeholde mere funktionalitet, end vi er i stand til at forestille os i dag.


Tablet-fremmarch

En Gallup-undersøgelse foretaget i 2013 viste, at 44 pct. af de danske hustande havde mindst én tablet-computer. Det var en fordobling i forhold til året før.

Mobilitet nr. 1 og 2 på Gartners Top 10

Mobilitet figurerede ikke bare øverst på analysehuset Gartners årlige Top 10 for de vigtigste strategiske teknologitrends for 2014, men også næstøverst med henholdsvis “Mobile Device Diversity and Management” som nummer 1 og “Mobile Apps and Applications” som nummer 2.

INtf?

KonsulentNyt nr. 37, 2014: