Det danske politi er i fuld gang med at implementere mobile teknologier i deres organisation.

Apps, selvbetjening og trykfølsomme skærme

hos rigspolitiet

Det danske politi er i fuld gang med at implementere mobile teknologier i deres organisation. KonsulentNyt har taget en snak med den ansvarlige it-chef og fået et indblik i en kontinuerlig proces med hele tiden at udvikle nye tiltag.

Interview med Michael S. Hansen,
IT-direktør, Rigspolitiet.

Som de fleste andre både offentlige og private organisationer, har det danske politi også haft en effektiviseringsdagsorden de seneste fem år. Et trecifret millionunderskud i 2009 skulle på få år vendes til balance mellem indtægter og udgifter. Det mål er i dag indfriet gennem en lang række omlægninger og effektiviseringsprojekter. IT er ofte en nøglespiller i effektiviseringer og ét af de nye elementer er mobilitetsinvesteringer, siger Michael Steen Hansen, IT-direktør i Rigspolitiets afdeling Koncern IT.

“Hvis jeg helt overordnet skal definere, hvad vi forstår ved mobilitet, så handler det om retten til og muligheden for at tilgå og bruge data og services uafhængigt af tid og sted og platform. Det gælder, uanset om vi snakker om borgere, medarbejdere eller samarbejdspartnere. Der er mange, der definerer mobilitet som det at have en mobil enhed. Men for mig er enheden bare et middel eller en platform; det er, hvad man bliver i stand til at gøre via enheden, der er afgørende,” indleder Michael Steen Hansen.

Selvbetjening og automatisering er nøgleord

Han forklarer, at mobilitetsbølgen så småt begyndte at skvulpe ind over det danske politi for nogle år siden i form af relativt simpel funktionalitet, men at man gennem den seneste tid har accelereret udviklingen.
“Selvbetjening og automatisering er to afgørende begreber for os, når vi taler om mobilitet,” siger Michael Steen Hansen.
“Eksempelvis kan borgerne i dag selv anmelde et indbrud via nettet, ligesom de heller ikke behøver at stå i kø på en politistation for at rekvirere deres straffeattest. Det er begge eksempler, hvor borgeren kan betjene sig selv, og hvor politiet sparer nogle ressourcer.”

Ud fra samme princip om selvbetjening og automatisering har politiet for nylig lanceret en politi-app til iOS, Android og senest Windows Phone, hvor man bl.a. kan slå et cykelstelnummer op for at tjekke, om cyklen har været meldt stjålet, finde nærmeste politistation eller tippe politiet med tekst og billeder, hvis man oplever noget mistænkeligt.

”Så mobilitet for jer hænger også sammen med service?”
“Helt sikkert. Der er to ting i det. På den ene side følger vi Digitaliseringsstyrelsens ønske om at give borgerne mulighed for at anvende så mange digitale services som muligt. Og på den anden side gør den øgede mobilitet i visse tilfælde os i stand til at udføre vores arbejde bedre.

Vi vil eksempelvis gerne kunne foretage så meget som muligt ude på et gerningssted. Dels ud fra et retsmæssigt synspunkt, fordi vi går fra manuelle processer til digitale, og dels ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt, fordi man får flere detaljer med, når man registrerer på stedet,” siger Michael Steen Hansen.

Effektivisering via apps

På bedste politimanér kan Michael Steen Hansen “ikke gå i detaljer” omkring alle politiets planer for at indføre flere digitale og mobile services i organisationen. Men han fortæller gerne om et par af de allerede offentliggjorte løsninger.

“Eksempelvis er vi pt. i udbud med et system til automatisk nummerpladegenkendelse i alle politikredse – indtil videre har det kun kørt som en forsøgsordning i visse kredse, men med stor succes. Det anser jeg også som et mobilitetsprojekt. Tidligere skulle en betjent lave et manuelt opslag for at tjekke en nummerplade. I fremtiden sidder der tre scannere på bilen, så når man eksempelvis triller forbi en parkeringsplads, registrerer softwaren automatisk samtlige nummerplader, og så går der ikke mange minutter, før den finder en bil, som er interessant af den ene eller den anden årsag,” forklarer Michael Steen Hansen. “Det er enormt effektivt. Og når man samtidig tænker på, at der sidste år blev stjålet 21.000 nummerplader i Danmark, så kommer denne teknologi til at lægge et stort pres på de kriminelle.”

Det andet eksempel hedder BIFROST og er en trykfølsom skærm forbundet til en pc i patruljebilerne, der er på vej til at erstatte og samle forældet teknologi på en ny platform. Med BIFROST kan betjentene bl.a. hurtigt og nemt lave de nødvendige opslag fra bilen, hvilket eksempelvis sparer dem for opkald til vagtcentralen.

Mobilitetsprojekter er en rejse

Michael Steen Hansen fortæller, at en investering i mobilitetsløsninger er en omfattende investering. Det kræver en lang række valg og minutiøse sikkerhedsprocedurer, før man er klar til at sætte nye initiativer i drift.
“Den første service er altid enormt dyr at udvikle. Men derefter vil man som organisation opleve, at hver ny applikation bliver billigere og hurtigere at få i luften,” siger Michael Steen Hansen og uddyber:
“Helt overordnet vil jeg kalde det en rejse. Det er ikke alt, man gerne vil, man kan gøre med det samme. Sådan tror jeg, at det vil være, uanset om man er det danske politi, Carlsberg eller Danske Bank. Mobilitet udvikler sig hele tiden. Man er nødt til at fokusere på det, man kan gøre nu og så affinde sig med at vente med næste skridt, indtil man teknologisk og organisatorisk er gearet til det.”

”Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du kunne skrue tiden fem år tilbage?”
“Jeg har kun været ansat i Rigspolitiet i to år, men hvis jeg havde haft mulighed for at give mine kolleger et godt råd dengang, så ville det nok være, at man skulle have tænkt sikkerhedsmodellen anderledes. Indenfor de seneste to-tre år er det blevet offentligt kendt, at ikke bare enkeltpersoner, men også stater er aktive i forhold til cyberangreb. Det betyder, at det er blevet enormt svært fuldstændig at forhindre angreb, og derfor er man nødt til at tænke i nye baner i forhold til IT-sikkerhed. Det er ikke nok med traditionel tænkning. Sikkerheds-filosofierne skal løbende udvikle sig,” siger Michael Steen Hansen.

Mobilitetskonsulenter bliver stjerner

Michael Steen Hansen kommer også gerne med gode råd til de mobility-konsulenter, som der lige nu er en stor efterspørgsel på i markedet i takt med, at der planlægges og gennemføres langt flere mobility-projekter i dag, end der gjorde for bare et par år siden.

“Det er enormt vigtigt som mobility-konsulent, at man gør sig klart, at man skal være langt dygtigere end for ti år siden. Man skal kunne flere ting – eksempelvis de tre mobile styresystemer, sikkerhed, VPN, kryptering, integration og backend-programmering. Når man udvikler en app, er det ikke nok bare at fokusere på app’en; man er nødt til at tænke hele fødekæden ind fra starten af. Sikkerhed eksempelvis. Du kan lave verdens bedste app, men hvis ikke den er sikker at bruge, stopper det der. I hvert fald hos os,” siger Michael Steen Hansen og afslutter:

“Til gengæld er der også mange muligheder i mobilitet. De konsulenter, som er dygtige til mobilitet, bliver stjerner. Jeg tror sagtens, at man ville kunne kopiere det, vi gør hos politiet, til en hvilken som helst anden virksomhed med en mobil arbejdsstyrke. Rammekonceptet vil kunne bruges overalt.”

BIFROST

BIFROST består af en touch-screen, der understøttes af en computer. Den samler opslag i de centrale registre, SINE-radioen (SIkkerhedsNettet er et fælles radiosystem for det danske beredskab, red.), udrykning, flådestyring og navigation i ét enkelt værktøj. Desuden har man via BIFROST fået en helt ny søgemulighed for data. Når man for eksempel søger data på et registreringsnummer, får man automatisk CPR-oplysninger og eventuelle oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på den person, der er hovedfører af bilen.


Rigspolitiet

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet. Det samlede personale i dansk politi udgør omkring 14.000 ansatte.

INtf?

KonsulentNyt nr. 37, 2014: