Kompleksitetsledelse er et grundvilkår

Interview med Claus Flinck, seniorrådgiver og executive partner i ProData Management.

Interview med Claus Flinck, seniorrådgiver og executive partner i ProData Management.

Executive Partner i ProData Management, Claus Flinck, har mere end 30 års erfaring fra it-branchen, hvor han gennem årene har haft ledelsesopgaver i store danske og
nordiske virksomheder. Her lodder han stemningen på det danske marked, deler ud af sine erfaringer og kommer med et bud på, hvad der kendetegner godt it-lederskab.

Inden Claus Flinck i for-sommeren 2013 blev Executive Partner i ProData Management, havde hen en lang karriere bag sig som beslutningstager i nogle af de største finansielle virksom-heder i Danmark og Norden. Den baggrund og erfaring har bl.a. betydet to ting: For det første, at han selv har erfaring med at begå alle de typer af fejl, som er nødvendige for at kunne kalde sig ekspert på et område. Og for det andet, at han har oplevet dyrt indkøbte management-konsulenter begå fejl i hans forretning. Begge dele har i dag udstyret ham med veludviklet næse for det gode IT-projekt og den rigtige ledelse af det, samt – ikke mindst – evnen til at kunne genkende det modsatte ved et umiddelbart øjekast. Hvad angår det sidste er det navnlig “one size fits all”-tankegangen, han råder virksomheder til at være mest på vagt over for.

“Gennem min karriere har jeg brugt ledelseskonsulenter i mange sammenhænge. Min generelle holdning er, at dem, der har præsenteret mig for en skabelonløsning på en problemstilling, dem betragter jeg ikke som ledelseskonsulenter. De er bare konsulenter i min verden. De er hyret til at løse en konkret problemstilling, og den løser de uden at stille spørgsmål. En ledelseskonsulent skal tænke og handle som ledelsen i en organisation, og det kræver noget helt andet,” siger Claus Flinck og peger på sin egen organisation i ProData Management, hvor man kun sender erfarne konsulenter ud på opgaver. Ikke 25-årige nyuddannede, der kun lige har lært at gengive, hvad de har læst i en skolebog.

“En god konsulent vil ikke fokusere på teknologien, men på det behov, der ligger bag teknologien. Altså hvilket problem i forretningen skal projektet være med til at løse. Det er der, værdien ligger, og det er der, en ledelseskonsulent kan gøre en forskel.” siger Claus Flinck.

Kompleksiteten er steget

For nogle år tilbage var det almindeligt, at en virksomhed eller en organisation igangsatte store teknologiprojekter, der var så komplekse og krævede så store investeringer, at de fik lov til at køre isoleret fra forretningen. Den tid er slut, fastslår Claus Flinck.

I dag er tendensen en lind strøm af mindre teknologiprojekter, som hver især beviseligt skal kunne understøtte forretningen. Hvis ikke de kan det, finder de ikke finansiering.

“Hvis man skulle prøve at gengive tendensen visuelt, så skal man forestille sig et trappediagram, hvor IT og teknologi i små ryk løfter forretningen op på et højere og højere og højere niveau i en opadgående zigzag-bevægelse. Tidligere var bevægelsen meget mere stejl. Enten foretog man massive investeringer i teknologi og håbede, at forretningen ville følge med. Eller også gjorde man det modsatte. Investerede tungt i forretningen og satsede på, at teknologien ville følge med senere. Der stilles meget højere krav til virksomhedernes agilitet i dag,” siger Claus Flinck.

“Det hænger også sammen med, at verden er kommet op i højere omdrejninger. Når man kunne køre IT-projekter, som man gjorde i gamle dage, så handlede det også om, at målet for projektet ikke nåede at flytte sig så meget, mens man var i gang. Sådan er det ikke i dag, hvor en tre-års strategiplan i dag er blevet til en hensigtserklæring, når der er gået 14 dage.”

Kompleksitetsledelse kalder Claus Flinck det. Kaos og uvished er i dag et grundvilkår i ledelsen af en virksomhed.

“Det betyder ikke, at en leder ikke skal have et mål med det, han laver. For det skal han selvfølgelig. Men det betyder, at man hele tiden skal være i stand til at justere på målsætningen, så den stemmer overens med den forandrede virkelighed. Det er der, sådan nogle som os kommer ind i billedet. For det kan være rart at sparre med nogen om den form for forandringsledelse. Især hvis det er nogen, som selv har oplevet de samme udfordringer på egen krop,” siger Claus Flinck.

“Jeg var eksempelvis med til at starte et projekt op, som havde til formål at optimere interne forretningsprocesser. Undervejs i projektet opdagede vi, at der var ved at ske et paradigmeskifte på området for service. Da vi gik i gang, var det god service at virksomhederne betjente kunderne. Men mens vi stod midt i projektet, var det pludselig blevet god service, at kunderne betjente sig selv via selvbetjeningsløsninger. Det var noget, der skete, mens vi var i gang. Det var en del af hele netbank-bølgen, hvor folk hellere ville sidde derhjemme og lægge budgettet i stedet for at gøre det sammen med deres bankrådgiver.”

Husk eksekveringen

På tværs af kunde- og virksomhedstyper kan Claus Flinck i dag se, at der særligt er én type af udfordringer, der bringer mange hovedbrud i disse år.

“Der er mange, der kæmper med vækstledelse. Under krisen har det handlet om eksekvering og optimering, men nu kan man ikke skære mere. Hvis de fyrer flere, lukker de deres virksomhed. Så i stedet er der flere og flere, der spørger: Hvordan kan vi vækste os ud af krisen? Der hjælper vi mange med at udnytte den teknologi, de har, på måder, de ikke selv havde tænkt på.”

Hvad er din vigtigste erfaring efter alle dine år i spidsen for IT-projekter?

“Husk, at der skal eksekveres på planerne. De værste IT-projekter, jeg har været med til, er dem, hvor vi har fejlet på eksekveringen. Ofte fordi jeg har haft for stor tillid til, at eksekveringen skete af sig selv. Det gør den ikke. Det kræver, at man som leder og som medarbejder hele tiden holder ord, får afleveret og konstant tænker i fælles fremdrift,” siger Claus Flinck og afslutter.

“Så i dag planlægger jeg at være forsinket. I den forstand at der nok skal dukke uventede ting op undervejs i et projekt. Det gør der altid. Men jeg vil være forsinket fra dag et og ikke på den sidste dag i projektet.”

 

3 gode råd til management-konsulenter:

  1. Spørg dig selv om du forstår, hvorfor kunden ønsker en given opgave udført. Sæt dig ind i kundens forretning og hverdag, så du kan forstå, hvilken forandring kunden ønsker at opnå og hvorfor.
  2. Brug din forståelse af kundens behov i alt hvad du gør. Hvis du på baggrund af din faglighed og erfaring kan konstatere, at de opgaver du udfører ikke i tilstrækkelig grad bringer kunden frem mod målet, skal du tage ansvar for at kommunikere den faglige observation.
  3. Vær dit ansvar bevidst.Du er én af de bedste IT-konsulenter i faget, når du arbejder for en Prodata kunde. Det forpligter, og du kan som erfaren konsulent ofte bidrage til kundens forretning i mere end eet perspektiv. Den aktuelle opgave, du har kontrakt på, leverer du selvfølgelig perfekt, men vig ikke tilbage fra at deltage i en bredere dialog om kundens forretning. Deltag aktivt i hverdagen med kundens personale og andre konsulenter, så din egen brede faglighed kan komme 100% i spil for kunden.

 Læs mere om ProData Management på www.prodatamanagement.dk

INtf?

KonsulentNyt nr. 35, 2014: