Interview med Rasmus Holm, Management konsulent.

Management er mere end et CV

Rasmus Holm besidder både dybe tekniske kompetencer og en god forretningsmæssig forståelse. Den kombination gør ham i stand til at forstå behovet, før han peger på løsningen. Mød prototypen på en management-konsulent.

Vi spoler tiden tilbage til 1991. Rasmus Holm er 15 år gammel og allerede dengang lidt af en computernørd. Hans far er komponist og har købt en dyr Mac-computer, så han fremover elektronisk kan sætte noder via et specialprogram. Rasmus’ far har brug for en hjælpende hånd med arbejdet, så han tager sin teknisk kyndige søn med på et kursus i nodesætning. Efter nogle måneder munder samarbejdet ud i en færdiglayoutet nodebog, som Rasmus har sat op i Adobe Pagemaker, og som senere bliver udgivet til landets folkeskolelærere.

“Det var faktisk sådan, at jeg gik fra at ville noget med musik til at ville noget med IT,” fortæller Rasmus Holm 22 år senere og forklarer, at han efter den åbenbarende nodeoplevelse i folkeskolen først blev superbruger på Mac-computere for IT-afdelingen i gymnasiet og senere søgte ind på Mediekoordinatoruddannelsen i Herning.
“Det var en ret impulsiv beslutning. Jeg var for sent på den i forhold til mange af de andre uddannelser, men fandt ud af at mange IT-studier manglede studerende. Så jeg endte med at søge ind uden at ane noget om indholdet på studiet eller om IT-branchen generelt. Men der gik ikke lang tid, før jeg tydeligt kunne mærke, at jeg var havnet det rigtige sted. Jeg havde flair for IT, jeg er meget logisk tænkende og kan hurtigt gennemskue kompleksitet. Et af mine kendetegn som konsulent i dag er netop, at jeg fagligt er meget stærk og kan tale med teknikerne på deres niveau,” forklarer Rasmus Holm.

En hær af konsulenter

Efter endt uddannelse blev han ansat på et trykkeri i Haslev, hvor han som systemadministrator bl.a. fik ansvaret for at bygge virksomhedens IT-afdeling op.

“Sammen med indehaveren var jeg med til at beslutte, hvilke systemer vi skulle bruge, hvornår vi skulle køre med Windows-servere, Linux-servere, Mac-servere osv. I det hele taget var jeg med til at træffe en masse strategiske valg. Jeg var også meget involveret i salgsarbejdet og hev nogle kunder hjem til butikken. Min afdeling blev senere etableret som et selvstændigt datterselskab,” siger Rasmus Holm og forklarer, at han i den proces primært lærte en masse do’s and dont’s. Erfaringer, han har kunnet bruge som konsulent mange år senere.

“Jeg arbejdede meget med optimering og med at træffe de rigtige, langsigtede valg i forhold til drift. Det var ekstremt værdifuldt. Og så lærte jeg også, at salg er en vigtig del af jobbet. Når jeg er ude som management-konsulent i dag, er min fornemmeste rolle at understøtte kundens forretningsbehov. Men når jeg er i ProData, ved jeg jo også godt, at jeg kan levere en hær af IT-konsulenter, hvis det er det, kunden har brug for. Det handler bare om at kunne få øje på behovet. Den evne kan føres tilbage til min tid i trykkeriet i Haslev,” siger Rasmus Holm.

Fra 18 mdr. til fem dage

I 2003 blev Rasmus Holm ansat som systemadministrator i det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium. Her blev han med egne ord ansat som “hardcoretekniker”, der lavede scripts og andre nørdede ting.

“Nogle gange fik jeg lov til at være med som projektdeltager i forskellige projekter, ligesom jeg også fik en projektlederuddannelse, mens jeg arbejdede der. I løbet af nogle år blev jeg forfremmet til teknisk chef og sad side om side med driftschefen, som havde ansvaret for personaleledelsen. Da han gik ned med stress i 2008, overtog jeg hans funktioner og blev driftschef med ansvar for 17 mennesker samt en IT-installation på support og drift til ca. 2000 brugere. Samme år fusionerede IT-afdelingen i Økonomi- og Erhvervsministeriet med IT-afdelingen i Finansministeriet, så vi gik fra 25 til 55 mand, og jeg endte med at blive driftsansvarlig,” siger Rasmus Holm og forklarer, at han forud for valget om at blive selvstændig konsulent i 2012 også var dybt involveret i oprettelsen af Statens IT, hvor han som teamleder blev ansvarlig for driften af alle de generelle applikationer: en systemportefølje, som understøttede mere end 11.000 brugere.

Rasmus Holm har med andre ord masser af erfaring fra IT-projekter i det offentlige, og det har han fået rig brug for på en opgave under ProData Management, hvor han pt. hjælper en kunde gennem en større IT-moderniseringsproces.

“Kunden havde siddet 18 måneder med et forbedringsprogram som et andet konsulenthus havde lavet til dem. De havde brug for noget overvågning og sendte en forespørgsel til ProData Consult på et CV med de kompetencer. Det fik Claus fra ProData Management øje på og overtog kontakten. Han forklarede, at de sikkert godt kunne hjælpe, men han ville gerne først vide, hvad teknikerkompetencerne skulle bruges til. Den dialog førte til et møde med ledelsen i kundens organisation, og fem dage efter leverede ProData Management et oplæg, der kom med en række anbefalinger. Det oplæg bragte dem længere på fem dage, end de var kommet de foregående 18 måneder. Derefter blev jeg præsenteret som den management-konsulent, kunden havde brug for til opgaven,” siger Rasmus Holm og forklarer, at da han første gang besøgte kunden, trådte han samtidig ind i en stor teknisk og ledelsesmæssig udfordring.

“Når jeg spurgte ledelsen, om de kørte ITIL-processer, sagde de ja, men når jeg spurgte medarbejderne på gulvet, spurgte de, hvad det var. Og når jeg spurgte, hvad de gjorde, når de fik en incident, kiggede de bare mærkeligt på mig. Der var en helt begrebsverden, som var ikke-eksisterende.”

ProData Management med Rasmus Holm i spidsen er endt med at levere både overvågning samt strategisk rådgivning om en mulig teknologisk retning, kunden bør arbejde videre i.

Et godt eksempel på et projekt, der begyndte i det små, men som med den rette opmærksomhed på det rette tidspunkt har potentialet til at vokse.

“Den oprindelige forespørgsel kom til ProData Consult. “Vi har brug for en tekniker til overvågning. Kan I sende et CV.” Det var det. Men det er jo ikke nok. Consult kan først levere, når man ved, hvad opgaven går ud på. Og det er en management-opgave at finde ud af, hvad opgaven går ud på. Derefter kan Consult levere alle typer af konsulenter,” forklarer Rasmus Holm og summer essensen af at være en god management-konsulent op.

“For mig er der stor forskel på at være projektleder og på at være management-konsulent. En projektleder får typisk udstukket nogle rammer, har tre måneder til at komme fra A til B med et vist antal ressourcer til rådighed. En god management-konsulent vil gerne selv definere rammerne for projektet fremfor at projektlede. Det kræver et stort overblik, en god forretningsforståelse og modet til at sige “stol på mig, vi skal den vej”. Det kan jeg godt lide. Man skal være klar til at tage nogle tæsk og indrømme, når man har taget fejl. Og så skal man selvfølgelig tage ansvaret for at komme på rette vej igen.”

 

INtf?

KonsulentNyt nr. 35, 2014: