KMD sætter konsulenterne i system

Hos en af landets største it-virksomheder udgør konsulenterne op imod 10 procent af arbejdsstyrken. Derfor udvælger og integrerer koncernen konsulenter lige så grundigt, som når de ansætter nye medarbejdere.

KMD har praktisk taget altid en finger med i spillet, når ungerne bliver skrevet op til SFO’en, pensionisten visiteres til hjemmehjælp, eller når vi skal betale skat. Som en af de absolut største IT-leverandører til stat, regioner og kommuner – og i stigende grad også til private virksomheder – er KMD på flere måder toneangivende i udviklingen af en digital, dansk infrastruktur. Ud over 3.000 medarbejdere har KMD typisk også knap 300 konsulenter tilknyttet. Det fortæller Sourcing Manager Freddy Hansen, der bl.a. har ansvaret for de rammer, koncernen rekvirerer konsulenter ud fra.
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det noget rod tidligere. Vi havde ingen fælles standard for konsulentindkøb – det var reelt alle mand for sig selv og komplet uigennemsigtigt,” fortæller Freddy Hansen.

Konsekvensen var bl.a., at KMD samlet set havde relationer til over 70 konsulenthuse, hvoraf nogle kun så en rekvisition hvert andet år. Derfor havde leverandørerne ikke noget videre kendskab til KMD’s forretning og følgelig heller ikke nogen særlige forudsætninger for at finde de konsulenter, som koncernen har behov for til sine projekter.

Farvel til 60 konsulenthuse

Den fremgangsmåde blev ændret i 2010, hvor KMD skiftede kurs og oprettede fælles procedurer for indhentning af eksterne kompetencer. Derudover konsoliderede koncernen relationen til 12 udvalgte konsulenthuse, der alle får nye opgaver i udbud. Det giver KMD et bredere udvalg af potentielle kandidater og sikrer, at alle konsulentindkøb forløber efter en fast proces.
”Samtidig får vi en langt bedre relation til konsulenthusene og som følge heraf mere målrettede bud på, hvilke konsulenter der kan løfte hver enkelt opgave,” siger Freddy Hansen.

Langt de fleste konsulenter anvendes i KMD’s 70-80 løbende projekter. Nogle projekter er meget kortvarige, mens andre er langt større satsninger, som trækker 25-30 mandeår. Sidstnævnte gælder fx en række større SAP-projekter.

Grundig rekruttering

Efter at indkøbene af eksterne kompetencer er blevet centraliseret, har også konsulentaftalerne fået en opstramning. Nogle vil måske mene, at kravene til konsulenterne er hårdere end dem, potentielle medarbejdere står over for. Freddy Hansen forklarer:
”Jeg kunne aldrig drømme om at ansætte en medarbejder på baggrund af et CV og en telefonsamtale, så det sker heller ikke, når vi hyrer konsulenter. Der er tale om et forløb med en defineret start og slutning, som skal sikre, at konsulenten kan bidrage fra dag ét. Der er ikke tid til at skifte ud, hvis vi vælger forkert.”

Netop derfor er det vigtigt, at der er et godt personligt match mellem konsulenten og de personer, som vedkommende skal arbejde sammen med, samt at konsulenten kan fungere i den kultur, der hersker i den pågældende del af koncernen. Og det ser ud til, at den opstrammede konsulentrekruttering er en succes. Så vidt Freddy Hansen ved, har der på to år kun været tre afbrudte konsulentforløb ud af ca. 140 årlige konsulentindkøb.
”Konsulenterne er generelt rigtig gode til at tilpasse sig de sammenhænge, hvor de skal indgå. Det er mit indtryk, at konsulenterne som helhed er mindst lige så engagerede i deres projekter, som de fastansatte medarbejdere er,” siger Freddy Hansen.

Konsulentfryns

KMD gør nu også en del for at sikre, at de eksterne kræfter føler sig velkomne. På mange områder er de lige så integrerede i virksomheden som de faste medarbejdere. Fx kan de deltage i sociale begivenheder på lige fod med fastansatte. Freddy Hansen siger:
”Vi vil gerne sikre, at folk fungerer optimalt sammen, og her spiller det sociale en stor rolle. Derfor ville det ikke give mening, hvis konsulenterne ikke blev inviteret til firmafesten eller bowlingaftenen på lige fod med de fastansatte medarbejdere. Forestil dig, at halvdelen af en afdeling var fraværende til sociale arrangementer. Det ville jo være decideret kontraproduktivt. Og ikke specielt hyggeligt.”

INtf?

KonsulentNyt nr. 29, 2012: