Dobbeltinterview med Thomas Axen og Charlotte Dam, PenSam.

Større fokus på TEST i PenSam

Thomas Axen er en mand, der tager test alvorligt. Det har han gjort siden 1995, hvor de primære firmaer har været Microsoft på ERP-området, og derefter ATP, hvor han har brugt en årrække på at videreudvikle testområdet. Thomas Axen er nu travlt beskæftiget med at gentage succesen i PenSam.

Efter at have arbejdet med videreudvikling på testområdet i ATP rykkede Thomas Axen sidste år videre til PenSam for også at videreudvikle IT-forretningsudviklings-afdelingen, herunder at optimere testområdet og skabe fælles fodslag.

Målene er bl.a. mere automatiserede tests, flere strømlinede processer, klar kommunikation og bedre testmiljøer. Og de mål skal nås ved hjælp af PenSams nye Gatemodel, som indeholder management-værktøjet til styring af projektbaserede udviklings-processer.

”Vi har samlet IT centralt, ryddet op i udviklingsmodeller og ensrettet processer og arbejdsgange; alle skal arbejde efter Gatemodellen,” fortæller Thomas Axen.

Han har taget test manager Charlotte Dam med fra ATP. Hun er i dag faglig ansvarlig for testområdet i PenSam, og hun fortæller: ”Det har krævet mange gode diskussioner at nå frem til en fælles opfattelse og derved blive enige om, hvad det vil sige at lave best practise-projekter.

Gatemodellen sætter rammerne

Ud over at optimere testsiden er målet med Gatemodellen at skabe en samlet IT-organisation, ét hold. Og dette er den største forandring, der er sket i PenSam.

Gatemodellen er dog kun det første skridt, der sætter rammerne og mulighederne for forbedringer. Thomas Axen siger: ”Jeg er meget bevidst om, at man skaber nogle behov. Alle de metrikker og målinger, vi kommer til at lave nu, starter noget hos ledelsen – de vil have/vide mere. Samtidig giver det os mulighed for at gå ind og tune hver del af motoren.”

Og det kan godt betale sig at lave målinger. I ATP stod Thomas Axen for metrikker, der viste, hvor ressourcerne blev brugt. Fx initierede han en mere detaljeret tidsregistrering for at identificere, hvor tidsrøvernee var, og hvordan man skulle omprioritere ressourceforbruget.

Det tog Thomas Axen syv år at skabe en effektiv testorganisation i ATP, men han mener, at det kan gøres langt hurtigere i PenSam, fordi han og Charlotte Dam har været igennem processen én gang, og fordi organisationen er mindre.

Projektledere og testledere som makkerpar

Test fylder typisk en tredjedel af et softwareudviklingsforløb og udgør dermed en stor andel af udgifterne. Derfor har det været vigtigt for Thomas Axen at få test på agendaen i PenSam. Det har han blandt andet gjort ved at få test managerne og projektlederne til at arbejde tæt sammen som makkerpar for at skabe tydelighed i deres indbyrdes afhængighed og sikre, at projektet bliver en succes.

”Rollerne er meget mere balancerede nu, og de fungerer rigtig godt sammen som makkerpar,” fortæller Thomas Axen. Måske fordi afdelingslederens krav til engagement og faglig dygtighed betyder, at det er en anden type testlederkompetencer, der kommer i spil: De træder mere i karakter og tager ansvar, hvilket værdsættes.

Projektlederne oplever nemlig, at de kan give slip på en tredjedel af deres ansvar. Thomas Axen siger: ”Projektlederne skal ikke længere følge op på testlederne. Det er en kæmpe lettelse for dem.”

Test er en karrierevej

Thomas Axen har flere gange været ude for den holdning til test, at man altid kan sætte ansatte, der ikke kan andet, til at teste. Det er han lodret uenig i: ”Jeg vil kun have engagerede testere, der sætter en ære i det, de laver, og som bliver certificerede. At være tester er en karriere-vej, ikke en mellemstation på vej til noget andet.”

Mange dygtige konsulenter har ikke tidligere set test som et attraktivt arbejdsområde, men det seneste år har det ændret sig markant.

”I starten spurgte vi nogle af de konsulenter, vi havde gående, om de var interesserede i at blive fastansat – de sagde nej tak. Men nu, hvor de kan se, hvad der er sket det seneste år, siger de ja. Konsulenter, vi kender, spørger også, om vi skal bruge flere folk. Vi har skabt et positivt rygte,” siger Thomas Axen, der mener, at test generelt er et vækstområde, hvor konsulenter fremover vil kunne finde flere opgaver.

Stadig lang vej til modenhed

Test optager ikke kun Thomas Axen i arbejdstiden. Som en del af bestyrelsen for DSTB, den danske softwaretestkomité, bidrager han til at fremme udviklingen af softwaretest i Danmark. Her kan han se, at der er en voksende interesse for konferencer og en tendens til større modenhed inden for test.

”Men der er stadig lang vej til det, Charlotte og jeg har været igennem.” Det er blandt andet tydeligt for Thomas Axen, når han holder indlæg på testkonferencer. ”Forståelsen for området blandt de folk, der kommer, ligger et andet sted – de tror, de er der, men vi forstår ikke hinanden. Der er måske 10-15 virksomheder i Danmark, der har den fornødne modenhed,” siger Thomas Axen.

En stor del af årsagen til den manglende modenhed på testområdet ligger i karrierevejene. Videnbasen smuldrer, fordi eksperter som Thomas Axen rykker op i systemet, hvor de skal fokusere mere på ledelse og mindre på test. Dermed kan det næste hold testere og testledere i bunden af fødekæden begynde forfra.

Thomas Axen siger: ”Vil man fastholde det høje niveau, skal softwaretest oprettes som en faglig disciplin på universiteterne. Det vil kræve forskning på området, men jeg tror på, det kommer.”

INtf?

KonsulentNyt nr. 34, 2013: