Så er en varm og fantastisk dansk sommer forbi

Leder, Søren Rode, Adm. direcktør.

ProData Consult er gået ind i Q3 med over 300 konsulenter på kontrakt, og med udmeldinger om de stærkeste pipelines
nogensinde fra vores nøglekunder.

Efterårssæsonen ser med andre ord umanerlig spændende ud, og hvis du ikke allerede har et opdateret ProData CV og godt kunne bruge en opgave her i andet halvår, vil jeg kraftigt anbefale, du går ind på www.konsulenter.dk, opdaterer dit CV og melder dig klar.

Dette nummer af KonsulentNyt beskæftiger sig med test, test og test. Da jeg startede i branchen for 12-13 år siden, var Test knap nok en selvstændig disciplin. I slutningen af nullerne begyndte vi for alvor at få forespørgsler på test-konsulenter, og i dag udgør test-konsulenter omkring 20% af vores samlede konsulentomsætning – og det er et stadigt voksende marked med stigende efterspørgsel.

Thomas Axen har været en af de absolutte drivkræfter i Danmark i den proces og giver her i magasinet sit syn på vigtigheden af test og sin opfattelse af en god tester og et optimalt testforløb. Thomas afholder desuden forumaften her i huset om emnet, som du kan læse om på bagsiden. Det plejer at være et stort tilløbsstykke og kan på det varmeste anbefales.

Lige gyldigt hvad man laver i denne branche, så er det i dag en umiskendelig fordel, ja en nødvendighed, at have en grundlæggende viden omkring test, testteori og testprocesser. Det håber vi også, du synes og løfter på de kommende sider for en flig af testuniverset fortalt og beskrevet af hardcore testnørder.

Søren Rode
Adm. direktør

INtf?

KonsulentNyt nr. 34, 2013: