Scrum skal ind i forretningens blod

Interview med Brandon Mayo, Project & Business Development Manager, Products & Distribution, Nordea.

Brandon Mayo blev kastet ud i Product Owner-rollen uden at kende andet til Scrum,
end det han kunne læse sig til online. I dag er han begejstret for metoden, der
fungerer på trods af store afstande og en stor organisation.

Brandon Mayo har haft sin daglige gang i Nordea siden 2006 og har arbejdet med flere forretningsområder. I 2010 blev han ansvarlig for proces, koncepter og rådgivningsværktøj inden for pensionsrådgivning. Tiden var inde til en ny IT-løsning, der kunne løfte opgaven mere effektivt og finde synergier på tværs af de lande, hvor Nordea opererer. Til det formål blev et projekt søsat i starten af 2011.
Bankens interne IT-leverandør og en offshore-samarbejdspartner i Indien skulle levere varen. Normalt kører den slags projekter i Nordea efter vandfaldsmodellen, men en IT-kollega foreslog Brandon Mayo at vælge en ny type udviklingsproces. Sådan blev han introduceret til Scrum – og til Product Owner-rollen.

Hybrid-model

Måden, Nordea kører Scrum på, er en hybrid. Det er ikke kun IT-folk, der udvikler specifikationer, men også forretningens produktteam, idet banken har nogle tunge processer, der kræver forskelligt fagligt input for at afdække behovet for produktet.

”Et krav kommer dog ikke i backloggen, før Scrum-teamet har haft mulighed for at gennemgå det, stille spørgsmål og måske definere kravet anderledes. På den måde kan man sige, at vi kører en vandfaldsmodel rundt om en Scrum-model,” fortæller Brandon Mayo.

Hybriden er nødvendig, for at banken kan sikre sig, at processen ikke går i stå, at Scrum-teamet er i stand til at prioritere, og at alle de involverede lande er med.
Udviklerne skal nemlig levere til tre lande ud over Danmark, og en af udfordringerne i banken er at finde løsninger, der er skalerbare og kan bruges på tværs af landene. Der er mange forskellige produkter på forskellige niveauer, og nogle produkter bliver leveret inde i andre produkter.

”Nordea er en stor bank, så der er mange ting omkring projektet, der skal koordineres både inden for og på tværs af forretningsområder.”

Af samme årsag er Brandon Mayo ikke alene om at repræsentere forretningen. Én mand kan ikke dække fire lande, når man arbejder med pensionsrådgivning. Derfor bidrager lokale fagfolk til at specificere kravene undervejs.

Danmark, Sverige, Indien

Leverancerne til flere lande betyder også, at Brandon Mayos team sidder på flere lokationer. Meget af dialogen foregår derfor virtuelt, for at han konstant har overblik over forløbet – hvor mange opgaver, der er åbne, hvem der arbejder på hvad, og om der er ting, han skal følge op på.

”Jeg kan godt se, at jobbet ville være nemmere, hvis alle sad samme sted.
På de retrospektive møder forsøger jeg dog at samle så mange som muligt til et fysisk møde,” siger Brandon Mayo, der lige nu er i Stockholm til et møde med det svenske produktteam og IT-afdelingen fra København.

IT-teamet, der kører de daglige stand-up-møder, er til gengæld samlet, hvis man ser bort fra Indien, som altid er med på telefonen. Product Owneren deltager efter behov. Som regel et par gange om ugen, hvis han har mulighed for det.

”Men med en stor værdikæde og et produktteam at koordinere med kan jeg ikke isolere mig sammen med Scrum-teamet.”

Brandon Mayo har et mål om at være tilgængelig for udviklingsteamet halvdelen af tiden og produktteamet den anden halvdel af tiden.
Hvis Scrum-teamet har behov for afklaring de dage, hvor han er produktteamets mand, kan de som regel fange ham på telefon eller e-mail.

Product Owner-kursus

Brandon Mayo blev ikke en effektiv Product Owner fra den ene dag til den anden, men han blev hurtigt meget dedikeret. I projektets opstartfase læste han nogle artikler på nettet, der gav ham den første viden om, hvad Scrum er for en størrelse. Dernæst vejledte den daværende Scrum Master ham i processen, og da der var gået et halvt års tid, meldte Brandon Mayo sig til et Product Owner-kursus. De første måneders erfaringer havde skabt nogle spørgsmål, og han var klar til at sætte sig mere grundigt ind i metoden og til at sparre med andre Product Owners om fordele og ulemper. Han fortæller:

”Jeg lærte lidt af Scrum Masteren, men jeg havde brug for mere viden og en dybere forståelse. Det er ikke nok, at IT anvender metoden. Scrum skal ind i forretningens blod, hvis processen skal fungere.”

Tættere samarbejde

Og processen fungerer tilsyneladende. Rollerne, der allerede var til stede inden for IT og forretningen, er åbnet op og blevet mindre rigide. Noget, der har været et stort succeskriterium for Nordea: Teamet skal kunne arbejde tæt sammen, selvom man på papiret har forskellige titler eller kommer fra forskellige afdelinger.

”Afstand er heller ikke en undskyldning. Vi er lykkedes på trods af mange begrænsninger. Hvis man overvejer at prøve Scrum af, bør det altså ikke være en afskrækkende faktor, at man er en stor organisation, eller der er store afstande og et offshore-team indover,” siger Brandon Mayo.

Der er i det hele taget mange fordele ved at bruge Scrum-metoden på pensionsprojektet. Metoden holder fokus på produktet, teamet kan levere hurtigere end med den gamle model, og Scrum gør alting mere synligt. Der er mere buy-in hos både produktteamet og Scrum-teamet – og kolleger i banken lader sig inspirere af projektet og processen.

”Uanset om man kalder det Scrum eller en hybrid, så er der i hvert fald andre Product Owners og teams, der er i gang med noget lignende i den del af forretningen, hvor jeg arbejder. Det må være et tegn på, at vi gør noget rigtigt.”

INtf?

KonsulentNyt nr. 33, 2013: