Offshoring og det danske konsulentmarked

–  skal vi nu til at lære Hindi?

Outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet. Hvilken betydning har det for danske IT-konsulenter, priser og jobs, og hvordan kan trenden udnyttes? 

Senest har CSC annonceret massefyringer i Europa og ansættelse af det samme antal hoveder i Indien (Computerworld 5.4.06). Vi oplever, at IBM i Danmark flytter udviklingsstillinger på nationale, hæderkronede Mærsk-projekter til deres kolossale indiske udviklingsafdeling. Det meste af TDC’s nyudvikling er outsourcet til Cap Gemini’s offshore-afdeling i Indien.

Burde konsulentbranchen i Danmark ikke lide? Burde TDC og IBM ikke være ”døde kunder” mht. indkøb af lokale eksterne konsulenter? Burde vi ikke indstille os på at lære Hindi og på en seriøs lønjustering for at tilpasse os et globaliseret marked?

Faktum er, at vi sælger flere konsulenter til TDC og IBM end nogensinde før. Jeg kan ikke udtale mig om det samlede konsulentbudget for de to virksomheder men kan bare konstatere samtidig med ovenstående, at der lige nu er flere ProData konsulenter beskæftiget hos de to firmaer end nogensinde før. 

Fra stolen her ser det unægtelig ud som om, at samtidig med outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet, og flere og flere projekter bliver offshoret til Bangalore, Moskva, Djenai og Warszawa, bliver flere IT-opgaver løst lokalt i Danmark end nogensinde før. 

Min påstand er, at vi simpelthen ikke har kapaciteten til at løse den fornødne mængde IT-projekter i Danmark, og at det mindst lige så meget er et spørgsmål om kapacitet som om pris, der gør offshoring attraktivt. Snarere end at dræne det danske marked ser det ud til, at globaliseringen skaber en synergi mellem offshore-projekter og det danske marked, hvilket tilsammen generer flere projekter til glæde for alle.

Hvordan man sælger ti danskere ved at sælge én udlænding

Vi har kunder, særligt i Jylland, som simpelthen ikke kan skaffe fastansatte – og hvad værre er, set fra stolen her – hvor vi heller ikke kan skaffe lokale konsulenter, og hvor der er reel fare for, at IT-afdelingerne bliver offshoret ikke pga. omkostninger, men pga. manglende kapacitet.

Derfor kan I opleve, i enkelte og velovervejede tilfælde, at ProData Consult sourcer udenlandske konsulenter til udvalgte danske kunder – ikke for at gøre det billigere eller for at konkurrere prismæssigt med danske konsulenter, men for simpelthen at tilvejebringe ressourcen. Vi har sat partnernetværker op i strategiske lande, som vil garantere den sædvanlige kompromisløse ProData Consult standard. Vi vil således arbejde aktivt på at holde på udviklingsafdelingerne i DK så offshoring i hvert fald ikke skal ske pga. mangel på kvalificerede folk.

Testkonsulenterne på flæsket

En markant trend, som er direkte forårsaget af offshoring-aktiviteter, er opsvinget af test-konsulenter til vores kunder. Som det nok er kendt, kan kvaliteten af offshore-udviklingsprojekter mildt sagt være svingende. Ikke nødvendigvis fordi koderne er dårligere øst- og sydpå, men fordi afstanden mellem forretning og IT i sig selv giver langt flere fejlkilder og manglende forretningsforståelse. Store kulturelle forskelle gør sit, og helt ærligt så ser vi alt for tit, at offshore-projekterne simpelthen bliver solgt for billigt og er underestimerede af både kunde og leverandør med store kvalitetsproblemer til følge.

Vi oplever derfor flere kunder med store problemer både på kvalitet og deadlines i deres offshore-leverancer, som resulterer i store, komplicerede og konsulenttunge testopgaver.

Disse tests kan i forudsigelig fremtid kun laves lokalt, on-site af konsulenter med forretningsindsigt – eller med et kulturelt og uddannelsesmæssigt ståsted, som gør det nemt for dem at sætte sig ind i modtageorganisationens krav til en softwareleverance. 

Efterhånden som offshore-markedet modnes, vil denne trend formodentlig flade noget ud.

Offshore en dansker

En anden tydelig trend er, at der i de lande, der offshores til, er en stigende efterspørgsel efter tunge og dygtige IT-konsulenter med kulturforståelse fra kunden. 

Som du måske ved, har ProData Consult startet en ambitiøs globaliseringsplan, hvor vi regner med hurtigt at være repræsenteret i en række nøglelande over hele verden. Vi har knap nok rørt ved dette, før vi gennem en partner fra en typisk offshoring-destination er blevet bombarderet med forespørgsler om konsulenter.

Konsulentmarkedet på offshore-destinationerne er umodent og underudviklet, og konsulentefterspørgslen er og vil blive enorm, hvilket er en oplagt mulighed for danske konsulenter med mod på et eventyr.

Forsøg på en konklusion

Andetsteds i bladet kan I læse vores udsendte Jihmmy Friis’ artikel ”At være agil eller ikke være agil”. Det er selvklart, at de store, procesdrevne udviklingsprojekter, som Jihmmy skriver om, vil være ”i fare” for at blive offshoret. De agile vil altid forblive forankret lokalt og vil være stort set umulige at offshore.

De mere banale udviklingsopgaver på store, tunge projekter vil nok på langt sigt blive udført i lavtlønsområder, men alt tyder på, at antallet af IT-projekter og offshore-markedets dynamiske indvirkning blot sætter yderligere skub i IT-branchen. Lige nu lader offshoring mere til at have en synergieffekt med lokale projekter, så der samlet set bliver endnu mere at lave og endnu flere projekter.

Offshoring eller ej, så er redaktionens bud, at der fortsat vil være rigeligt at lave for de tunge drenge i Danmark, og at det tværtimod kun yderligere vil genere en efterspørgsel i offshore-lande for konsulenter med rejselyst.

INtf?

KonsulentNyt nr. 9, 2006: