Og tid til familieliv og løbeture.

Syv år uden en dag i tomgang

Jakob Pedersen rejser Skandinavien rundt for Nordea. Alligevel finder han tid til familieliv og løbeture, og kan i dag ikke forestille sig at være andet end selvstændig konsulent.

Som så mange andre DTU-studerende på produktionslinjen i halvfemserne indså Jakob Pedersen hurtigt, at det ville blive en stejl tur op ad bakke, hvis man skulle finde beskæftigelse i industrien.

– I stedet kastede vi os over computerne, og jeg tog så mange it-forløb, jeg kunne skrabe til mig, forklarer han i dag. Det viste sig at være et klogt træk. Da Jakob Pedersen og hans studiekammerater forlod campus i Lyngby, var .com-boblen så småt ved at blive pustet op – og it-stillingerne hang praktisk taget på træerne.

Umiddelbart efter fulgte to år hos HP og syv år hos Oracle, og selv da .com-krisen senere rasede, sad han trygt i sit job. Men til sidst gjorde talrige interne omlægninger, fyringsrunder og en giftig, international ledelseskrise hos Oracle arbejdet for træls.

– Derfor var jeg plukkemoden, da et lille konsulentbureau spurgte, om jeg kunne være interesseret i at blive freelancer for dem. Heldigvis bakkede min hustru op om tanken og så sprang jeg ud i det. For, som jeg tænkte i starten, så kunne jeg jo altid vende tilbage og blive lønmodtager igen, husker han.

Sådan kom det ikke til at gå.

Har meget store frihedsgrader

I hele sin karriere har Jakob Pedersen været i over 30 virksomheder. Nogle gange på korte kontrakter, andre gange i længere forløb. I skrivende stund har han for eksempel været knap et år hos Nordea – en opgave han fik via ProData Consult.

I Nordea fungerer Jakob Pedersen som nordisk ansvarlig for 35 testere, der sikrer integriteten i en ny finansiel platform. Den gør det muligt for virkelig store virksomheder at gennemføre finansielle transaktioner i realtid via et meget stort antal konti samt at konsolidere koncernens samlede kredit på blot én konto.

– Det spændende ved at være selvstændig konsulent er, at du hele tiden er ude nye steder og ofte kan være med til at sætte nogle virkelig spændende projekter i søen. Fuldstændig som jeg er nu. Samtidig har du nogle meget store frihedsgrader og kan tit vælge at arbejde hjemmefra samt indrette arbejdstiden, så der også er plads til familie og motion, konstaterer Jakob Pedersen.

Omvendt har der – navnlig i begyndelsen af hans liv som freelancekonsulent – været perioder, hvor det var en smule stressende at skulle forhandle ny kontrakt flere gange årligt.

– På den anden side viser min egen erfaring, at der altid kommer et job til, bare du holder din sti ren og sørger for at være dygtig på dit specifikke fagområde. Jeg har fx. aldrig haft så meget som en eneste dag i tomgang, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave, siger han.

”Du skal ikke blive for magelig”

Men selv om mange selvstændige konsulenter ofte sidder i samme virksomhed gennem flere år, skal de passe på med
at blive for magelige.
– Som selvstændig er du på mange måder en del af teamet. Men du er ikke ansat og du bliver hele tiden nødt til at tænke over, hvordan du kan komme med ideer til, hvordan man kan optimere processer eller forretning. Det er jo det, vi er til for som konsulenter. Der er jo altid en masse ting i enhver virksomhed, der ikke fungerer helt optimalt. Det er sådan noget, en god konsulent lægger mærke til, siger Jakob Pedersen.

Selv har han aldrig haft problemer med at hale nye opgaver i land. Alligevel råder han selvstændige konsulenter til at lægge penge til side for det tilfælde, at der en dag skulle være lidt længere mellem opgaverne.

– Rent økonomisk har jeg altid været en smule konservativ og sat penge til side. På den måde har jeg altid mindst otte måneder
at løbe på uden at skulle bekymre mig om, hvor næste terminsbetaling skal komme fra. Det giver ro i maven. Den sikkerhed havde jeg jo aldrig haft, hvis jeg fyrede pengene af på hurtige biler og levede fra måned til måned, forklarer han.

Det betaler sig at udvise loyalitet

Jakob Pedersen får en del opgaver gennem sit eget netværk – ”det her job hos Nordea fik jeg fx. fordi jeg havde gjort det godt i Nykredit; de taler jo sammen i branchen” – men han har også et godt samarbejde med ProData Consult.

– Der er jo flere konsulentbureauer derude, og min erfaring er, at det kan svare sig at koordinere nye opgaver med den faste kontaktperson hos det bureau, du lige nu arbejder sammen med. Uanset hvor jobtilbuddet måtte komme fra. Derfor sikrer jeg mig fx. altid, at ProData ikke også har samme opgave på deres lister. Samt at de ikke netop har fået en opgave ind, der ville være skræddersyet til netop mig, siger han.

– Det er også en måde at udvise loyalitet på, som jeg ved, at der sættes pris på. For det kan jo sagtens være, at ”min” account manager hos ProData en dag sidder med en opgave, hvor to lige gode kandidater er i spil, hvoraf den ene er mig. I det tilfælde vælger man formentlig den person, man har det bedste samarbejde med; det er jo kun menneskeligt.

Der skal altid være plads til ferie og familie

Jakob Pedersen er godt klar over, at konsulenttilværelsen ikke altid passer som fod i hose med familielivet. Fx. når han – som nu hos Nordea – har rigtig mange og lange rejsedage til resten af Skandinavien.

– På den anden side prioriterer jeg altid at holde ferie nogle uger om sommeren. Det forhandles allerede på plads i starten af den pågældende periode. Og jeg har aldrig nogen sinde mistet en opgave på den bekostning, siger han og tilføjer, at ”hvis et projekt skulle stå og falde med, om én person holdt to ugers ferie, så er det alligevel nok ikke et projekt, jeg ville have lyst til at arbejde med”.
Ligeledes sørger han altid for helt klare linjer, når der i en kontrakt tales om forventet timeforbrug. For eftersom it-projekter ofte tager længere tid end forventet, kan den selvstændige konsulent lynhurtigt komme i klemme, hvis der senere opstår tvister om aftalens indhold.

– Indgår jeg fx. en aftale, der omfatter 120 timer om måneden i tre måneder, er det godt at handle af, om det er 120 månedlige timer gennemsnitligt over hele periodens løbetid – eller om det er et fast tal pr. måned. Og jeg sørger for at dokumentere alt mit arbejde i et regneark; på den måde kan jeg altid fremvise præcise timetal, hvis der skulle opstå tvivl om det faktiske forbrug, forklarer Jakob Pedersen.

Han er dog også opmærksom på at sige til over for opdragsgiveren, hvis timetallet begynder at få vokseværk.

”Det går lettere, når dokumentationen er i orden”

– Hvis timeantallet pludselig eksploderer og nærmer sig det maksimalt aftalte, så er det godt at tage snakken om det på forhånd. Det er meget nemmere for alle parter end efterfølgende at fremvise en faktura for 100 ekstratimer, der aldrig har været mælet et muk om, siger han.
Jakob Pedersen vurderer, at det navnlig ved udviklingsprojekter er klogt at sætte eksakt aktivitet på timetallene, når man noterer dem ned. Så står man nemlig stærkere i en eventuel kommende drøftelse, end hvis man ikke rigtig kan redegøre for, hvad man præcis har brugt fem timer på en eller anden tilfældig onsdag eftermiddag.

– Paradoksalt nok er det ofte nemmere at anskueliggøre sit tidsforbrug i forbindelse med projektledelse og andre opgaver med omfattende mødeaktivitet; ledere ved nemlig godt, at den slags tager meget tid. Derimod kan det være svært at forklare, hvorfor en eller anden uhåndgribelig kodestump skulle tage så lang tid at få på plads.

Lys fremtid forude, men…

Med et godt navn i branchen, mange kontakter og et flot generalieblad kunne Jakob Pedersen ikke forestille sig en situation, hvor han lavede andet end at være selvstændig konsulent. Men han bemærker samtidig, at nye folk på det danske konsulentmarked skal til at stå stadig tidligere op for at konkurrere med presset udefra.

– Navnlig står inderne på spring. Og ikke på grund af ringere lønkrav; det er faktisk ved at være på niveau med danske specialister. Derimod er de vanvittigt godt uddannede, fleksible og dygtige samarbejdspartnere, som det er en fornøjelse at have med på et hold. Samtidig er indiske it-konsulenter villige til at rejse langt efter gode jobs – hvilket kun gælder de færreste danskere, forklarer Jakob Pedersen.

– Så hvor vi traditionelt har været vant til at 1.500-2.000 danske it-konsulenter konkurrerer mod hinanden, så er der lige pludselig 500.000 flere konkurrenter på banen. Og den eneste måde, hvorpå vi kan imødegå det som danske konsulenter, er ved at blive mere fokuserede på vores kompetencer og stadig mere internationale i vores udsyn. Men så ser fremtiden til gengæld også lys ud, vurderer han.
 

INtf?

KonsulentNyt nr. 26, 2011: