Kommunesammenlægningen set med konsulentøjne

Eva er en af landets førende testkonsulenter med 10 års freelance konsulenterfaring, og før det mange års erfaring som fastansat. Hun har været på opgaver for ProData Consult uafbrudt i mere end 2 år hos forskellige kunder – senest i forbindelse med kommunesammenlægningen hos KMD.

Hvad er din spidskompetence?

Min spidskompetence er at være testkoordinator. Jeg har blandt andet været testkoordinator på selskabsskattesystemerne og statens regnskabssystem. Desuden var jeg overordnet testkoordinator på CSC’s del af skattesystemerne, inden jeg blev konsulent. Faktisk har jeg altid arbejdet med meget store systemer.

Hvilke arbejdsopgaver har du haft ude hos KMD?

Hos KMD har jeg fortrinsvis arbejdet som testkoordinator, dvs. jeg startede med at skrive teststrategi og derefter testplaner for projektet. Derudover har jeg også haft ledelsen og oplæringen af dem, der skulle skrive testcases.

Jeg skrev deres teststrategi på en måned, hvor jeg oven i købet var på halv tid, fordi jeg ikke var blevet færdig hos min tidligere kunde. Det kan man jo egentlig ikke, medmindre man på forhånd ved, hvad man vil skrive, så der brugte jeg min ”værktøjskasse”, som jeg kalder den. I min værktøjskasse har jeg bl.a. metoder til planlægning og gennemførsel af test, som jeg simpelthen lægger ”ned over” systemet, som jeg er blevet bedt om at lave planer for og spørger: ”Kan de fungere her?”

Når jeg har konstateret dette, er det meste af arbejdet med at skrive teststrategi og planer ren rutine. Det eneste jeg gør, er at tage dokumentstandarden fra kundens certificering, og flette teststrategien fra min værktøjskasse ind i deres dokumentstandard, så teststrategien er skrevet efter deres standard. 

De metoder jeg ofte bruger til test, og som jeg har haft meget held med, er egentlig to metoder, hvor jeg bruger det bedste fra dem begge. Som basis finder jeg frem til, hvordan brugeren normalt vil anvende systemet, og ud fra dette udarbejdes beskrevne testforløb. Sammen med disse ”normalforløb” bruger jeg Exploratory Test, som  er ikke-beskrevet test. Exploratory Test går ud på, at testeren udforsker de områder af systemet, hvor den beskrevne test har vist flest fejl. De to testformer gør tilsammen, at man først får testet det, brugeren anvender mest, og dernæst tester man de mere sjældent anvendte dele af systemet, alt efter hvor meget tid man har til rådighed.

For eksempel gik vi i produktion med en version, som stort set kun var testet 50 %, hvilket ikke er særlig meget, men dér var fordelene ved den måde testen var tilrettelagt på synlige, fordi vi havde fået testet sådan, at de ”stier”, folk helst vil følge, var ”ryddet”. Dette betyder, at når brugerne kun gør det, de normalt skal gøre, så oplever de ikke systemet som fejlbefængt. Kun hvis de kommer ud til ”siderne”, og måske trykker på en tast, de ikke skal trykke på, at de vil opleve fejl; på denne måde opleves systemet som mere stabilt end det egentlig er.

Ind i mellem har kunder ikke tid til at vente på, at systemerne bliver testet færdig og det er lige netop i sådanne tilfælde, at denne kombination af testmetoder er rigtig god. Oprindeligt fik jeg ideen til at kombinere disse to metoder på en EuroStar konference (EuroStar er en konference for professionelle testere og testmanagere, som jeg deltager i stort set hvert år), hvor den norske test-guru Strale Armland præsenterede denne metode. Jeg har så efterhånden tilpasset det, Strale Armland viste, så det kan bruges sammen med testværktøjet TestDirector fra Mercury, som jeg har brugt i alle mine 10 år som konsulent.

Jeg bruger QualityCenter, som består af TestDirector (som er et teststyringsværktøj) og QuickTest Pro (som bliver brugt til at automatisere test med). Bruger man ikke TestDirector, så kan man heller ikke få Quicktest Pro til at fungere optimalt. Jeg tror, at en af grundene til, at KMD valgte mig, var, at jeg kunne implementere QualityCenter, så de ikke skulle bruge en masse penge på kurser. Jeg kan også uddanne de medarbejdere, som skal udføre testen, hvis de har brug for det.

Så de fik sådan en totalløsning af dig?

Ja, man kan faktisk godt sige, at jeg er en totalløsning!

Hvad er det helt præcis, du har testet?

Det er det nye jobcenter-system, som skal tage over efter den gamle berømte, eller måske skal vi sige berygtede dame, ”Amanda”. Kommunerne har her fra den 1. januar overtaget al jobformidling, både for kontanthjælpsmodtagere og for ledige A-kasse medlemmer. Det vil sige, at det har været nødvendigt at lave et system, der kan ”administrere” alle personer, der ikke er i arbejde. Man skal bl.a. kunne registrere jobtilbud, der kommer fra virksomhederne, trænings- eller kursustilbud, for derefter at ”tilbyde” disse aktiviteter til de ledige.

Hvad er forskellen på det nye system i forhold til det gamle arbejdsformidlingssystem? 

”Amanda” var udviklet med et værktøj, som hed HPS, hvilket gav meget tunge systemer, og var i høj grad udviklet til at kunne give en masse statistikker til staten vedrørende de jobs, man havde fået formidlet osv. Det var bygget op på en meget lidt brugervenlig måde: For at registrere en borgers sag, som vi normalt bruger to dialoger til med det nye system, skulle de med Amanda igennem op til 20 små dialoger!

Tror du, at vanskelighederne med Amanda har haft noget at gøre med den kritik, arbejdsformidlingen har fået det sidste stykke tid?

Ja, det kan det meget vel have! De arbejdsformidlere og sagsbehandlere, der har fået det nye system, har udtrykt stor tilfredshed med dets funktionalitet!

Hvad synes du har været mest spændende ved at arbejde på Danmarks største IT-projekt?

Det er ikke så tit, jeg har arbejdet med versionering, altså at man kommer ud med versioner så hyppigt som på det her projekt, og det har været spændende. Det har også været spændende for mig at se, om den metode, jeg stiller op med, også virkede dér.

Er det samtidig det, der har været den største udfordring?

Helt klart! - Og udfordringer er altid spændende.Jeg har ikke et job ret længe, hvis jeg ikke synes, det er spændende.

Hvad er det, du finder spændende ved at teste de her versioner?

Det at kunne holde styr på, hvor langt vi er med kvaliteten af den enkelte version.

Har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, nu gider jeg ikke det her mere?

Det må jeg jo så erkende, at det har der! Hvis en projektleder fx lige har været inde for at undersøge, om ikke de selv kunne gøre det hurtigere – for: ”Det der med at teste, det kan vel ikke være så svært…”

Selvom du har mange års erfaring som freelancekonsulent, har du så alligevel lært noget nyt på det her projekt hos KMD?

Egentlig ikke så meget. Det jo mig som konsulent, der skal komme med den erfaring og viden, som jeg forventes at bidrage med. 

Jeg lægger meget vægt på, at jeg ikke skal hente min viden hos den virksomhed, jeg kommer til. Når jeg kommer til en virksomhed, så skal jeg bidrage med viden, og de skal have mulighed for at tage til sig af min viden – det er mit bidrag. Som freelancer har jeg et kursusbudget på i hvert fald 40.000 kr. pr. år. Sidste år var jeg på et 7 dages coaching-kursus, og i det hele taget lægger jeg meget stor vægt på at uddanne mig selv mht. de bløde værdier.

Har du nogen gode råd og erfaringer, som du gerne vil dele med andre freelancere?

Ja - for det første skal man være indstillet på, at man altså ikke har en arbejdsplads med kolleger, men en arbejdsplads med kunder, og man kan fremlægge sine gode råd, men kunden gør, som kunden vil. Det, kunden siger, er altid det rigtige. Men man er også nødt til at være udadvendt, det kan jo ikke nytte noget, at man sidder og bider i bordkanten, frem for at sige, hvad man mener. Det er også vigtigt at være god til at skabe sig et netværk andre steder, når det er kunderne, man sidder hos til hverdag.

Hvad har du lyst til at tage fat på, når du er færdig med projektet ude i KMD?

Så skal jeg i hvert fald have tre måneders ferie! Og så kunne jeg godt tænke mig at få lov til at komme ud og lave noget coaching igen. Det har jeg også beskæftiget mig med tidligere – så det bliver nok den næste opgave.

INtf?