Udfordringer i 2008

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om hvilke udfordringer, jeg ser for 2008. Det bliver med udgangspunkt i mit job hos BEA Systems, hvor jeg er en del af vores pre-sales engineering team.

Lad mig starte med et område, jeg ikke ser så store udfordringer i - fordi gode kolleger arbejder hårdt på at løse dem. BEA har et omfattende software-program til implementering og drift af SOA-baseret forretning. Med vores tre produktplatforme (Aqualogic til SOA, Weblogic til service implementering og Tuxedo til transaction processing) dækker vi bredt og med nyheder inden for virtualisering, web 2.0 og open source/eclipse, tilfredsstiller vi også de kunder, der er med forrest i udviklingen. Så på den tekniske side er vi – sagt i al beskedenhed - ganske godt kørende. 

Men hvor ligger udfordringerne så?

Den første udfordring er slet ikke ny: Vi skal hjælpe vore partnere og vore kunder til at se mulighederne i de nye teknologier, standarder og produkter, som kommer i en stadig hurtigere strøm. Erfaringen viser, at der kan være en vis tøven fra, at vi introducerer en ny teknologi eller standardimplementering til den bliver taget op af danske partnere og kunder. Nogle danske firmaer er konservative, og ser nyheder som trusler snarere end som muligheder. Case værktøjer, data warehousing, Java, WS/SOAP, WS-RP, virtualisering - listen er legio. Vores udfordring er at vise partnere og  kunder, hvordan man kan udnytte disse nye muligheder på en nem, sikker og profitabel måde. Nyttige patterns her er tætte forhold til partnere, udnyttelse af referencer, kurser og deling af best practice. Anti-patterns er over-sell og hype.

Den anden udfordring... 

Den anden udfordring hænger lidt sammen med den første: vi skal være med til at løfte abstraktionsniveauet for de løsninger, der konstrueres. Ligesom Assembler kan have sin berettigelse, når man skal skrive en hardware-driver, lige så bøvlet vil det være til beskrivelse af en rykker-procedure. Og meget af SOA handler om “det rigtige abstraktionsniveau til den rigtige opgave”. Derfor er udfordringen med f.eks. Web 2.0 ikke, hvordan man koder løsningen, men hvor man skal bruge den; og det samme kan siges om BPM, JMS, WS, UDDI og mange andre nyere teknikker og standarder. Kunsten er at vælge det rigtige værktøj til opgaven. Nyttige patterns her er gode arkitekter med bred og praktisk viden, og en vilje til at investere i fremtiden. Anti-patterns er “not-invented-here” udviklere med hjemmestrikkede badedragter og kortsigtede løsninger. 

Den tredje udfordring …

Den tredje udfordring handler om fremtiden: Vi skal være klar til at præsentere og forklare de nye teknologier, der er på vej. Vores Project Genesis er et godt eksempel: dette netop annoncerede dynamiske framework kombinerer vore produkter med nye teknologier som Ruby, Perl, Mashups, RSS osv. på en måde, som giver helt nye muligheder for applikationsudviklerne. Projektet er kun lige annonceret, men der er allerede produkter på vej. Nyttige patterns her er åbenhed, seminarer og kurser, aktiv støtte i tilbud. Anti-patterns er laissez faire. Jeg håber, vi ses rigtig tit “derude” hos jer og hos kunderne, og at I ikke tøver med at tage fat i os, blot der er den mindste anledning.

 

Jan Schoubo, Sr. Systems engineer. Ansat hos BEA Systems i danmark siden 1999; efter 23 år hos Digital/Compaq, Hedeselskabet og Recau.

Han har en baggrund som programmør, og har taget hele turen med Assembler, Cobol, Fortran, Algol, Pascal, C++, Java, Case, CAD, GIS, Data Warehousing, TP, Client-server, N-tier o.m.a.

Ordliste:

UDDI (Universal Description, 

Discovery and Integration): 

En online fortegnelse over web services; ”en telefonbog”. 

WS/SOAP (Simple Object Access Protocol): 

Standard for hvordan man laver et ws kald; ”Vejledning i brug af telefonen”

WS-RP (Web Services Remote Portlets): 

Standard for web services, der returnerer en brugergrænseflade i stedet for data; ”Bestilling af en blanket til udfyldelse”

INtf?