Fokus på optimering

Vi er nu ved starten af et nyt år. Hvad mon 2008 kommer til at betyde for IT-branchen, og hvad kommer der til at ske med vores arbejdsopgaver? 

Det er jo vanskeligt at se fremad, langt lettere er det at se tilbage og beskrive, hvad der kunne være lavet anderledes, men jeg tror, at der allerede nu tegner sig et billede af et 2008, hvor tingene måske ikke er helt så hektiske på alle fronter og et år, hvor der kommer til at være fokus på optimering og omkostninger. Opgaven bliver i høj grad at levere løsninger, som giver kontante besparelser fra første dag, enten ved lavere it driftsomkostninger, eller ved konkrete besparelser i arbejdsprocesser  i virksomheden. Hvordan skal  vi så transformere disse krav over i konkrete løsninger? 

To muligheder

To muligheder springer frem som oplagte løsninger. Det ene er virtualisering og serverkonsolidering, det andet er  forbedret brug af globale arbejdskraftressourcer. Kraftige servere har i dag kapacitet til at afvikle flere samtidige applikationer, og med de forbedringer, der er sket med virtualiseringssoftware, er der et stort potentiale for besparelser ved serverkonsolideringer.Med Server virtualisering kan der opnås bedre kapacitetsudnyttelse med dynamiske ressourceallokeringer, samt en forbedret driftstabilitet med muligheden for HW vedligehold uden at stoppe produktionen. Virtualiseringssoftware fås til de fleste platforme fra  AIX, Unix, Linux til Windows, og det er en overskuelig opgave at migrere det eksisterende system til en virtuel serverkonfiguration. 

Brugen af globale ressourcer

Et andet område, hvor vi forhåbentlig bliver bedre til at udnytte vores it budget i 2008, er i brugen af globale ressourcer. Der er gode muligheder for optimering på dette område, men det kræver, at vi er velforberedte, herunder at opgaverne er detailspecificeret, og at vi kender til og har forståelse for den  arbejdsgang, der er sædvane hos vores globale samarbejdspartnere. Alt for ofte ses det, at opgaverne ikke har den fremdrift, vi ønsker, fordi der ikke er en klar gensidig forståelse af, hvad der forventes af parterne. Det er vigtigt, at samarbejde med nogen, der har erfaring på området, hvis man ikke selv har tid eller kapacitet til at erhverve sig denne erfaring. Ellers kan man meget hurtigt ende med at sætte alle fordelene over styr. 

Manglen på arbejdskraft

Samlet set er der mange spændende udfordringer i de kommende år. Inden for alle områder tales der om mangel på arbejdskraft, opgaver der ikke bliver løst og konstant fokus på omkostningsniveauet. Opgaver, som it kan være med til at løse ved at støtte forbedrede arbejdsrutiner, men vi skal være kreative i løsningen. Ofte hører man om, hvordan rapportering og administrativt arbejde tager mere og mere af vores arbejdstid, og det er ikke altid, at brugerne oplever det som en hjælp, når der kommer et nyt administrativt system. Hvis vi fremover kan designe og lave it systemer, som reelt letter arbejdsgangen, og frigiver ressourcer i virksomhederne, er jeg overbevist om, at der vil blive meget travlt i it afdelingerne, også fremover. 

 

Ole Conradsen har arbejdet med it siden 1980,  heraf siden 1988 hos IBM Danmark A/S, hvor han har arbejdet med implementering af it løsninger til danske og udenlandske kunder. Ole har fortrinsvis arbejdet med Software løsninger på IBM E-server P-series, IBMs primære platform for AIX baserede løsninger. Herunder har han arbejdet hos IBM’s udviklingscenter,  Austin TX, med High Availability løsninger på AIX.( HACMP ). I øjeblikket arbejder Ole med at gennemføre SAP it projekter og SOA løsninger for danske og udenlandske virksomheder. 

Desuden er Ole (med)forfatter af følgende bøger:
IBM WebSphere Commerce Suite SPE Customization,  SG24-5958-00.´  |  Migrating to HACMP/ES, SG24-5526-00. | HACMP/ES Customization Examples, SG24-4498-01. |  Disaster Recovery Using HAGEO and GeoRM, SG24-2018-01. |  Lotus Domino R5 for IBM RS/6000, SG24-5138-00. | Lotus Domino Release 4.6 on |  IBM RS/6000: Administration, SG24-4694-02. |  Implementing SAS on the RS/6000 Family SG24-5513-00. | High Availability And Scalability with Domino Clustering and Partitioning on AIX SG24-5163-00. 

INtf?