Fleksibilitet og indsigt

Business intelligence (BI) og serviceorienteret arkitektur (SOA) har gennem 2007 været blandt de førende strategiske prioriteringer hos it-direktørerne. 

Årsagen er, at fleksibilitet og indsigt er afgørende faktorer for at opnå forretningsmæssig succes. Gennem 2007 har vi set flere og flere virksomheder arbejde seriøst med SOA for at opnå større fleksibilitet i forretningen og dermed blive i stand til at få nye produkter hurtigere på markedet. Et eksempel på det er forsikringsselskabet TrygVesta, som valgte software fra Oracle til at understøtte arbejdet med deres SOA-projekt - et projekt, der netop handler om at reagere hurtigere på kundernes behov og samtidig blive i stand til at håndtere fremtidig vækst effektivt. Det er min klare opfattelse med SOA, at vi kun har set begyndelsen. I takt med at frontløberne opnår reelle resultater og softwareprodukterne samtidig bliver mere modne og bredtfavnende, vil mange flere virksomheder give sig i kast med SOA-projekter. En af de underliggende drivere i denne proces er det faktum, at fleksibilitet og indsigt i alle virksomhedens forhold er afgørende faktorer for at opnå forretningsmæssig succes. 

BI og SOA hænger sammen

Når vi taler om SOA-projekter, så plejer vi ikke at kæde dem sammen med BI. Men meget tyder på, at det i det mindste skal være en del af den samme overvejelse. I en undersøgelse foretaget af Ventana Research peger 81 pct. af deltagerne på, at SOA i en eller anden grad er vigtig for BI og at alle dele af forretningen vil have gavn af BI-services. Derfor er det på tide at anerkende både SOA og BI som nøglekomponenter i en moderne IT-arkitektur. Faktisk kan man - uden at gå for vidt - sige, at det bliver afgørende for virksomheder at udvikle både en SOA- og en BI-strategi, hvor den ene er en central del af den anden. På den måde bliver de i stand til hurtigt at tilpasse deres processer til kundernes efterspørgsel og dermed vinde på trods af hastigt skiftende markedsforhold.

Middleware er nøglen i fortsat uddannelse

Både SOA og BI kræver middleware-værktøjer, og det gør de mange integrationsprojekter også, som er hverdagen for flertallet af virksomheder. Derfor er mit bud, at det vil være alfa og omega at uddanne sig indenfor middleware i 2008. Det er selvfølgelig naturligt for mig at pege på Oracle’s brede portefølje - men der er mening i det, for det er markedets ledende - det viser alle tal og undersøgelser. Middleware er utrolig bredt, og spænder fra applikationsintegration over dokumenthåndtering til sikkerhed, herunder adgangskontrol og styring af rettigheder. Og så selvfølgelig BI og SOA som omtalt ovenfor.

Som freelance konsulent ville jeg... 

fokusere på at dygtiggøre mig i de generelle SOA metoder og værktøjer, da der vil være meget arbejde her i gennem en del år. Som tidligere skal man nok sørge for enten at være meget ”dyb” (Særlige SOA komponenter, Security, specielle applikationer m.v.) eller meget ”bred” og arbejde op mod slutbrugere med procesværktøjer og metoder. Det skyldes selvfølgelig, at de mange konsulenter fra low cost lande er en faktor, som man også i 2008 bliver nødt til at forholde sig til, og som typisk vil bringe mere generelle kompetencer med sig til en lav timepris.

 

Peter Laier, nordisk Consulting chef. Ansat hos Oracle siden 1997.  Har en baggrund som leder indenfor  forsikrings-  og oliefirmaer og har desuden været management konsulent. Peter er uddannet civilingeniør, Can jur. Og HD.

Ordliste:

BPM (Business Process Modelling): Modellering af forretningsprocesser, ofte i sammenhæng med automatiseret processtyring; ”strikkeopskriften”.

JMS  (Java Messaging System): 
Java standard for asynkrone meddelelser; ”hvordan man skriver, og poster et brev”.

RSS (RDF Site Summary): 
Standard for publicering af online indhold, som fx. Nyheder, ”avis-formater”.

WS  (Web Services): 
En funktion udført ved et kald over nettet; ”en ordre givet over telefonen”.

INtf?