Unødvendigt glimmer

Michael T. Johansen giver her sit bud på, om certificeringer er nødvendige for ens succes som freelance IT-konsulent. Primært rettet mod projektledere og forretningskonsulenter.

Michael er en af vores tunge drenge og har en lang freelance-karriere bag sig – bl.a. for ProData Consult hos TDC. Michael har undervist i IPMA-certificering (International Project Management Association) og har selv en Prince 2- og en GDPM*-certificering samt en håndfuld certificeringer fra “Lederne”**. Han er i dag direktør for Goal Direct, som bl.a. sælger certificeringer og uddannelse.

Hvad var dit formål med at tage de certificeringer, du har taget?

Jeg tog Prince2, fordi jeg stod overfor at skulle arbejde inden for det offentlige, og der er det simpelthen et krav, at man har den certificering. Desuden kunne jeg se, at det ville være en glimrende idé at tage den, idet Prince2 giver en god forståelse af de mest gængse områder inden for projektledelse. Det var sådan set en udmærket måde at få genopfrisket min viden og få set tingene fra en anden vinkel.

Klarede du så projektet hos det offentlige bedre på grund af din Prince2-certificering, eller tror du, du ville have klaret det lige så godt uden certificeringen?

Jeg ville have klaret det lige så godt uden Prince2. Jeg havde bare fået et værktøj mere og et stempel på, at ”nu kunne jeg også det”. Rent markedsføringsmæssigt er det vigtigt, at man får nogle sammenligningsmuligheder. Det er jo egentlig det, en certificering gør. Den fortæller andre, hvad de kan forvente sig af dig. 

Så det er måske i virkeligheden mere for indkøberens skyld, at man får sig en certificering – eller?

Ja, i høj grad. 

Har der været nogen sidegevinster eller ”bivirkninger” for dig ved at tage de certificeringer, du har?

Ikke rigtigt. Der er ikke ret mange i Danmark, som anvender Prince2 professionelt – i hvert fald ikke i nogen af de organisationer, jeg har været ude hos. Der er selvfølgelig nogle virksomheder, som forsøger at implementere det, men jeg har endnu ikke været ude hos en sådan virksomhed. “Man” siger, at der er mange, som arbejder hen imod denne metode, men virkeligheden er, at sørger man ikke for at forankre og implementere metoden hos ledelsen, så nytter det ikke rigtigt noget, at en masse medarbejdere andre steder i organisationen er uddannede. 

Jeg mener, at Prince 2 snarere er en procesmodel end et værktøj, og derfor har certificeringerne kort sagt ikke nogen effekt, hvis ikke ledelsen også er med på vognen.

Bliver man en bedre forretningskonsulent af at tage certificeringer?

Nogle af certificeringerne er jo en læring. Andre er et bevis på, at det, du siger, du kan – det kan du. For eksempel er det at tage en IPMA- certificering en rigtig god måde at få lagt sit niveau på og få evalueret, hvor man egentlig er henne rent kompetencemæssigt. Den analyse danner et rigtigt godt grundlag for at sætte sig nogle mål for, hvad man gerne vil opnå, fx at man gerne vil opnå en IPMA- certificering på niveau B eller A.

Giver det en større selvtillid at anskaffe sig certificeringer?

Ja – selvfølgelig! Det bliver jo valideret, at det man laver er godt. Det giver helt klart et løft. Der er også den sidegevinst ved at tage certificeringer, at man ofte møder folk på kurserne, som er gode at have i sit netværk. Men man skal lige være opmærksom på at vedligeholde sine kompetencer, hvis man ikke anvender dem til daglig, ellers bliver de bare forældede. Hvis man ikke sørger for vedligeholdelsen, mister man konsensus.

Hvis du nu var en helt grøn freelance IT-konsulent, som godt kunne tænke sig at arbejde som forretningskonsulent, hvilken certificering ville du så starte med at anskaffe dig?

Så ville jeg starte med IPMA Niveau D – for så får man nemlig en evaluering af ens kompetence, og det er et godt udgangspunkt. Derefter ville jeg lægge mig en strategi for, hvordan jeg ønskede at arbejde, og hvor jeg gerne ville hen, og ud fra det ville jeg lægge en plan og arbejde mig op trin for trin. Det er vigtigt samtidig at sørge for at opretholde en sammenhæng mellem ens ledelsesmæssige kompetencer og ens teknologiske kompetencer, alt efter hvilken branche man er i.

En anden certificering, som også ville være fordelagtig, hvis man gerne vil være forretningskonsulent, er ITIL Manager certificeringen (Information Technology Infrastructure Library). Den er især interessant, hvis man vil beskæftige sig med driftsledelse. At tage en ITIL Manager certificering vil helt klart være en meget fornuftig rute, fordi den giver et solidt grundlag (i hvert fald hvis man arbejder inden for IT), men også fordi der nu begynder at blive større og større krav om, at man kender til de ting, som den certificering omfatter.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man godt kan have en masse certificeringer, men hvis man ikke evner at anvende den tilhørende viden i dagligdagen og gøre det virkeligt for dem, man arbejder sammen med, så nytter certificeringerne ikke noget. 

Det, der er vigtigt, når man har en certificering, er, at man også kan operationalisere sin viden. Rent forretningsmæssigt er det en rigtig god ide for en freelancekonsulent at anskaffe sig certificeringer, fordi det gør ham/hende mere salgbar. Jo bedre certificeringer du har, jo lettere vil det være for dig at ”sælge” dig selv – men du skal også påvise, at du kan bruge din viden. Og hvis der går for lang tid, hvor du ikke anvender din viden/kompetence, så kan man se det på dit CV, og det vil se skidt ud.

 

*GDPM Goal Direct Project Management Methodology: En ledelsesmetode og et værktøj, der tager hensyn til, at man ikke altid kan forudsige alle resultater i et projektforløb. GDPM kan anvendes til at give et estimat af resultaterne, således at problemerne kan løses undervejs – metoden hjælper projektlederen/lederen med at lokalisere de flaskehalse og kritiske situationer, der vil opstå i forløbet. 

Man kan yderligere sige, at GDPM er en metode, hvormed man som program- eller porteføljeleder kan samle alle de projekter eller programmer, der er i hele virksomheden og estimere, hvordan man skal prioritere i forhold til den ressource-pool, der er til rådighed. Desuden er GDPM en af overbygningerne til Prince2.

**Lederne: Lederne er en interesseorganisation for alle ledere og særligt betroede medarbejdere og udbyder desuden diverse ledelsesorienterede kurser.

INtf?