På beatet

Jobbet indebærer ansvaret for en projektleder-gruppe med 5 medarbejdere samt ledelse og ansvar for driftsgruppen.

IT-Udvikling er en gruppe af projektledere, som udvikler nye systemer til egen administration eller til brug for vores kunder. Trafik-IT er en driftsgruppe, som har ansvaret for at holde vores Trafik IT-systemer i luften. Her kan man bl.a. finde en geolog, en antropolog, en cand. merc. og en cand. polit. Selv er jeg egentlig uddannet landinspektør. Den brogede erfaringsmasse har stor betydning for vores samlede evne til at genkende værdierne og forretningsgangene omkring projekterne, og sikrer samtidig en alsidig vifte af input i opgave-

løsningerne. Vi laver ikke selv egentligt udviklingsarbejde. Derfor er det af største værdi at mine projektledere er generalister. Det er det jeg lægger størst vægt på. At de kan lede mennesker i projekter. 

Hvordan kommer ProData ind i billedet?

Det kunne f.eks. være i forbindelse med tunge projektleder-opgaver. Eller tests. Vi har selv kompetencer hvad det angår, men egentlige specialister er vi ikke. Når vi derfor skal have gennemført en test, er det absolut vigtigt, at det ikke ender med at vi ikke får testet hele vejen igennem og resultatet derfor bliver for tilfældigt.

Stiller du anderledes krav til en konsulent i forhold til en fastansat?

Ja, det må jeg sige. Når vi ansætter folk til en fast stilling regner vi med, at der går mellem to og tre måneder, nogle gange op til et halvt år, inden de er fuldt oppe i omdrejninger. En fastansat medarbejder skal jo typisk, ud over at sætte sig ind i de konkrete opgaver, finde sig til rette i virksomheden, bygge sociale relationer op – mange ting. En konsulent skal være mere målrettet og fokuseret fra første dag. Den sidste konsulent vi havde fra ProData blev vist rundt den første dag. Afdelingschefen spurgte, måske med et glimt i øjet, hvornår konsulenten kunne begynde at tage fra. Svaret faldt prompte: 14 dage. Og det gik der vist ikke engang. Det var helt fantastisk.

Det ligger også gemt i den prisforskel, der faktisk er, at vi fra en konsulent har brug for en helt specifik viden og erfaring for at løse en specialiseret opgave over et kortere tidsforløb. Men når det er sagt, behandler vi vores konsulenter som ’en af os’ i den periode vedkommende er her. De bliver ikke bare sat ned i en krog for at løse deres specifikke opgave.

Hvad kigger du på når du har en konsulent til samtale?

Først og fremmest er det en stor hjælp at de CV’er vi bliver præsenteret for, er relevante. Det er nok det vigtigste. Men bortset fra det forløber interviewet som var det en helt almindelig jobsamtale. Vi får således også vendt personen bag CV’et og de mere bløde værdier. Vi vil helst arbejde med et helstøbt menneske. Men der er stor fokus på om den pågældende er ’sikker i sin stemme’, om han får et flakkende blik i øjnene når ordet ’risikohåndtering’ eller ’produktnedbrydning’ bliver nævnt. Der skal konsulenten være meget skrap.

Hvad skal en konsulent dygtiggøre sig i for at være interessant i fremtiden?

Noget af det vi arbejder meget med her er projektmodellen PRINCE2. Det er en fantastisk model, der rummer mange gode tanker. I øvrigt vinder denne model mere og mere indpas, specielt indenfor det offentlige. Vi uddanner selvfølgelig vores egne projektledere i modellen, men får aldrig mulighed for at blive specialister. Derfor er det vigtigt, at vi udefra kan komme i kontakt med nogle tunge PRINCE2-drenge m/k. Så opstår der også den synergi, at vi i situationen lærer af dem, samtidig med at vi får løst den konkrete opgave.

Det lyder som om at du kan forestille dig vores konsulenter i en slags mentor-rolle?

Ja, det kan jeg sagtens forestille mig. For eksempel i forbindelse med træning af vores medarbejdere i noget helt konkret projektledelse, nedbrydning, hvor den kritiske vej findes i et tungt projekt og meget mere.

Hvor mener du at den største udfordring ligger for en konsulent i fremtiden?

Faktisk er min kone konsulent, så jeg har problematikken ret tæt inde på livet. Livet som konsulent har klare friheds-fordele. Det er nogle fede vilkår at arbejde under, men samtidig er der en usikkerhed for fremtiden. Hvordan skal der for eksempel prioriteres med hensyn til nye kompetencer, efteruddannelse osv. 

Movia og IT i fremtiden?

Nu har vi talt mest om projektledelse. Men på driftssiden, hvor vi ikke har brugt konsulenter endnu, kunne jeg sagtens forestille mig at vi får brug for konsulenter for at få sat mere skub i noget udvikling. Her bruger vi ITIL modellen. Indtil videre har vi implementeret de første fire af i alt ti processer. Det er ikke helt sikkert at vi går hele vejen,  man ved aldrig… Det er selvfølgelig en fungerende model, men for at få den tilpasset, implementeret og forankret i forhold til Movia kommer det til at kræve noget projektledelse.

Hvor længe har du arbejdet i huset?

I snart 10 år. Vi er faktisk mange her, der har været her rigtig længe. Det er et fint sted at være. Med hensyn til trafikselskaber, som godt nok er en mindre niche, er vi med helt fremme på beatet, ikke kun i Danmark, men også europæisk, måske world-wide. Der er spændende nye ting på programmet med hensyn til udvikling. I øjeblikket er mantraet ’realtid’. Vi skelner hele tiden imellem reel ventetid og oplevet ventetid for vores kunder. Hvis du står og venter på en bus og ikke ved, at den kommer om fire minutter, så kan de fire minutter føles meget lange. Men hvis du ved stoppestedet kan se, at der går fire minutter, så er du anderledes faciliteret og ventetiden bliver mere positivt oplevet.

Med hensyn til dit personlige job, hvad er så din største udfordring?

Netop den spændende nye udvikling vi er midt i, og opgradering af vores trafik IT-platform: Pubtrans. Pubtrans er det system, som vi hælder alle vores stamdata i, vores køreplaner, de geografiske oplysninger om, hvor stoppestederne findes, kontraktdata med vores underleverandører, buslinjerne, realtiden for busserne osv. Herefter behandler Pubtrans alle disse data og forsyner så kunderne med information på mange forskellige platforme: hjemmeside, mobil-portal, SMS-og WAP-tjeneste, dynamiske skilte og countdown på stoppestederne. Selv om vi kalder arbejdet for en opgradering, er det en helt ny platform, der skal udvikles. En kompleks opgave og en stor udfordring. Det er igen et område, hvor vi måske får brug for jeres hjælp, men også det område der gør, at vi er helt fremme i skoene.
 

Navnet Movia er en sammentrækning af de latinske ord Moveo, der betyder bevægelse og mobilitet samt Via der betyder vej, rute, distance eller rejse.

Trafikselskabet Movia blev i 2007 Danmarks største trafikselskab. Trafikselskabet flytter omkring 220 mio. påstigere om året med omkring 620.000 dagligt rejsende, driver 9 lokalbanestrækninger og kører med 17.500 medlemmer af handicap serviceordningen. Selskabet har knapt 300 medarbejdere og omkring 4600 chauffører.

INtf?